40 år sedan turkarna invaderade Cypern


Idag är det 40 år sedan turkarna invaderade Cypern.

Följande händelser ledde fram till ockupationen. När Cypern blev självständigt från Storbritannien 1960 bestämdes att Grekland, Turkiet och UK skulle fungera som garantinationer. De skulle garantera att konstitutionen upprätthölls och den unga staten fungerade som det var tänkt.

Tyvärr fanns det en rad mekanismer i den politiska apparaten som var ogenomtänkta, och omöjliggjorde många viktiga beslut, ty turkcyprioterna kunde lägga in sitt veto i tid och otid, trots att de blott utgjorde 18% av befolkningen.

Odemokratiskt redan från början alltså, och när presidenten Makarios ändrade i konstitutionen uppstod allt fler stridigheter mellan den grekcyprotiska och turkcypriotiska befolkningen – ivrigt påhejade av juntan i Grekland och militären i Turkiet.

Själv har jag hört från förstahandskällor om folk som arbetat tillsammans över de etniska gränserna och haft vänner i de bägge olika lägren. Framförallt var det nationalister och extremister på bägge sidorna som hetsade till kamp och splittring.

I juli 1974 genomfördes en statskupp och presidenten Makarios flydde. Kuppmakaren Nikolas Samson satt som diktator i blott tre dagar innan han blev avsatt, men under den korta tiden hann Turkiet anfalla norra Cypern och ockupera delar av ön. Man ville skydda turkcyprioternas då man var garantination.

Garantinationerna hade emellertid inte mandat att stanna kvar, utan blott återställa konstitutionen, men turkarna är kvar än idag. Nu som ockupanter i ett Nordcypern som inte erkänts av världssamfundet eller några andra stater förutom Turkiet.

Förhandlingar har pågått sedan dess, utan resultat. Cypern är fortfarande delat.

Många grekcyprioter har flyttat utomlands, framförallt till UK och Australien. Och ännu större delar av den turkcypriotiska befolkningen har lämnat ön, fastlandsturkar har flyttat in i deras ställe, till det ockuperade Nordcypern.

Idag är republiken Cypern är ett hyffsat välmående EU-land, men evigt ärrad av dåraktig nationalism, och invasionen som tog tusentals liv, idag för 40 år sedan.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag