2014 07 20

40 år sedan turkarna invaderade Cypern

Idag är det 40 år sedan turkarna invaderade Cypern. Följande händelser ledde fram till ockupationen. När Cypern blev självständigt från Storbritannien 1960 bestämdes att Grekland, Turkiet och UK skulle fungera som garantinationer. De skulle garantera att konstitutionen upprätthölls och den unga staten fungerade som det var tänkt.

Ryssarnas klavertramp

Det verkar som att de proryska separatisterna i östra Ukraina försetts med ryska luftvärnspjäser av modellen Buk M-1. Och att det var dessa vapen som användes när det malaysiska planet sköts ner av samma rebeller. Även om vapensystemen snabbt flyttats över gränsen till Ryssland igen.