2015 03 30

EU-land utsätts för påtryckningar och hot

Ett turkiskt skepp har under hösten tagit sig in på Cypriotisk ekonomisk zon och företagit seismiska mätningar av havsbotten på jakt efter gas och olja. Hade detta hänt någon annanstans så skulle media spy löpsedlar en hel månad. Men ingen vågar kritisera turkarna, de tillåts mobba sina grannländer, och speciellt Cypern, vars norra tredjedel de …   →

Earth Hour?

Svenskarna struntar i Eart Hour, statistiken visar flera år i rad att elkonsumtionen inte ändrat sig från andra lördagar. Tanken med Earth Hour är att makthavare ska ta klimatfrågan på större allvar om tillräckligt många samtidigt släcker lamporna och stänger av energiförbrukande apparater under en timme. Personligen tycker jag att det är smaklöst att uttrycka …   →

Har Sverige klenare försvar än sina grannländer?

Ofta när man pratar om militära förmågor så kommer man fram till någon slags ranking, där Sverige anses hamna i botten. Häromdagen stötte jag på webbplatsen GFP, där du kan jämföra olika länders militärmakt sinsemellan. Länderna rankas också utifrån sina militära förmågor på en skala från 1 – 106. De bakomliggande uppgifterna kommer från CIA.gov, …   →