13 lögner


13 lögner 1Allt fler känner att nya vindar blåser, att vi är på väg in i en ny era. Saker som var sanna igår, är inte nödvändigtvis sanna idag. Människans historia kantas av förändringar, som när de gamla grekerna lärde sig att bygga tempel och räkna ut jordens omkrets, eller när ångmaskinen uppfanns och kom i bruk under 1700-talet. Efter dylika omvälvningar förändras vår kultur och vårt samhälle. Och kanske står vi inför något liknande igen? Nedan följer några föreställningar som kan komma att utmanas.

Demokratins ofelbarhet

När majoriteten röstar för att diskriminera minoriteten så kallas det för demokrati. Det är rätt, riktigt och lagligt. Majoriteten bestämmer. Lagar och paragrafer behöver inte vara logiska eller vettiga, har man röstat om saken i god demokratisk ordning så är det ok. Och vi förväntas följa även de dummaste lagar, även om vi inte håller med. Vem är den enskilde att avgöra huruvida något är bra eller dåligt? Demokrati utan spärrar brukar också gå under benämningen pöbelvälde.

Vart fjärde år lägger vi en röstsedel i en låda, detta ger våra folkvalda legitimitet. Oavsett vilka som innehar regeringsmakten så verkar det politiska tåget färdas i samma riktning. Sällan städar det vinnande partiet upp efter förlorarnas misslyckanden. Och den som vill lansera ett nytt parti med alternativa åsikter står inför ett sisyfosarbete. Maktens människor har barrikaderat sig i maktens boningar.

Den rationella marknaden

Konkurrensen på den fria marknaden är inte en naturlag som hindrar företag från att bli för stora och allenarådande. Konsumenterna är inte nödvändigtvis medvetna, de gör inte en god bedömning av pris kontra smak och kvalitet. De bästa produkterna belönas sällan, de undermåliga slås inte ut. Vi översköljs av skräpprodukter; marknaden ägs av en handfull storföretag som spelar golf med politikerna. Fenomenet har egentligen ingen politisk färg, då vi ser kapitalister agera som socialister i rent egenintresse.

Världen har alltid styrts av oligarker, dvs rika personer som kan påverka den politiska dagordningen oavsett vilket styrelseskick vi har, monarki, demokrati eller aristokrati. De rika kan övertala, muta eller hota. Rikedom är den viktigaste maktfaktorn, den förmögne kan köpa sig vapen, arméer och hela länder. I västvärlden har vi ett dolt oligarkiskt system, det betyder att vi inte riktigt vet vem som styr bakom kulisserna. Ryssland har ett mer öppet oligarkiskt system. Man vet vilka oligarkerna är och ungefär vad de sysslar med. Oligarkerna i väst gillar inte det ryska systemet.

Uppvärmningen

Vår geologiska era kallas för Holocen, det är en värmeperiod mellan istider som startade för över 11.000 år sedan. Holocens maximum uppnåddes redan under slutet av stenåldern. Och när vi jämför med andra tidigare liknande perioder, så vet vi att den snart är slut. Vi går mot kallare tider. Om det tar 1000, 500 eller 100 år, det vet vi inte exakt, men Sverige kommer sakta att begravas under is.

Den farliga atomkraften

Atomkraften var en fantastisk uppfinning som skulle förse oss med ren energi under överskådlig framtid. Redan under 1960-talet kunde man tillverka säkra kärnkraftverk, och de få olyckor som inträffat sedan dess har bringat mindre skada än världens olje- och kolkraftverk. Och med dagens teknik skulle atomkraften bli ännu säkrare. Många oroar sig för slutförvaringen av kärnbränslet. Även denna risk har överdrivits av miljörörelsen. Att placera kärnavfall 500 m ner i urberget är säkert för oss och kommande generationer. Säkerhetsmarginalen är väl tilltagen, även om man bodde rakt ovanför platsen. Men nej, låt oss fortsätta att elda kol och olja.

Jämlikheten

Män och kvinnor är skapta olika. I egentlig mening är vi alla olika. Verklig jämlikhet kan därför aldrig uppnås, då vi alla har skilda förutsättningar. Däremot kan man ge alla lika rättigheter inför lagen. Kvinnor har haft rösträtt i över 100 år, de fick rösträtt samtidigt som alla män fick rösträtt. Och arbetarklassens kvinnor har alltid jobbat, och inte belönats med den borgerliga lyxen att få vara hemmafruar. Vi respekterar varandras olikheter, så länge respekten är ömsesidig.

Den ständigt närvarande rasismen

Rasism är en ideologi. Det handlar om att upprätta en politisk agenda i syfte att trycka ner vissa etniska grupper, med våld om så behövs. Rasism handlar således inte om att skämta om andra folkgrupper, klä sig i någon annans folkdräkt, säga fula ord i upprört tillstånd, eller att älska sitt eget folk mer än andra. Allting är inte rasism. Rasism är inte heller ett argument i en diskussion.

Invandringens förtjänster

Förr i tiden kom invandrare till Sverige för att leva och arbeta. De betalade skatt, hyra, amorteringar och lån, som alla andra. Lärde man sig inte språket och sederna kunde man inte räkna med att få något jobb. Vissa stannade, medan andra flyttade tillbaka till sina länder. Varken invandrare eller svenskar ifrågasatte majoritetskulturens integritet och självklarhet. Det har gått över 50 år sedan det här systemet avskaffades.

Skatterna

Att politikerna tar pengar från oss varje månad – utan vår tillåtelse – är stöld. Hur man än vänder och vrider på det. Även om syftet är gott så är tillgrepp av annans egendom fel. Så har det varit sedan Hammurabis lagar fram till dagens moderna lagböcker.

Men, vi inser motvilligt att lagar ofta är beskaffade med undantag. Statsmaktens funktionärer får faktiskt stjäla, men du får inte göra det. Och det finns till och med vanliga medborgare som applåderar stölderna. Trots att man i många andra sammanhang inte litar på politikerna, och kanske inte ens röstat på dem, ändå anförtros de hälften av våra intäkter varje månad.

Rätten till abort

Att avlägsna ett foster från livmodern bidrar till dess död. Huruvida fostret ska betraktas som människa eller ej, och vid vilken tidpunkt, det är en akademisk diskussion i syfte att mildra våra samveten. Vi kan konstatera att mord anses legitimt i vissa fall; det gäller för aborter, krig och ibland som straff vid särskilt grova brott i vissa länder.

De mänskliga rättigheterna

Efter andra världskriget så bestämde sig våra ledare för att skapa universella rättigheter i syfte att skydda medborgarna mot övergrepp. Till exempel, medicinsk behandling var inte tillåtet mot patientens vilja, och inte heller att diskriminera henne om hon vägrade. Detta var man överens om i både FN och vid de s.k Nürnbergrättegångarna. Ondskan skulle aldrig få segra igen. Det tog ungefär 70 år innan vi glömde alltihopa.

De balanserade medierna

Nyhetsrapporteringen ska bygga på öppenhet och pluralism, dvs att många olika åsikter kommer till tals, utan att undertryckas eller censureras. Hellre att dåliga tankar kommer upp till ytan, än att de växer under jorden. Att hysa åsikter som motsatte sig samhällsnormen var en gång i tiden populärt bland akademiker och medelklass. Även detta system är avskaffat.

Den fria medborgaren

Medborgaren är inte längre sin egen lyckas smed, och hon kan inte förverkliga sig själv enbart genom arbete, bildning och företagsamhet. Det är allt viktigare att lisma för politikerklassen och få en del av skattekakan även ute i det privata näringslivet. Har du inte rätt tillstånd, ansökningshandlingar, certifikat samt betalat skatter och avgifter på rätt sätt, då kanske dina planer går i stöpet. Vi är undersåtar och inte medborgare.

Den goda vänstern

De är besatta av att förändra världen och hittar orättvisor överallt, även där det inte finns några. Men vänstern har aldrig stått upp för yttrandefrihet när det väl gäller. Inte heller för mänskliga rättigheter, den fria viljan eller kreativ företagsamhet. Brända fält, fattigdom, barbari och ond bråd död har ständigt följt i dess spår. Borgare som vill sänka skatten med 2% och småjustera ersättningsnivåerna tillhör samma kategori av människor, lydiga gästskådespelare i mörkermännens tjänst.


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.