Vem hos dem är folkets herde?


– Vem hos dem är folkets herde? Vem är härens envåldskung?
– Ingens trälar kallas folket. Lyder ingen herres bud.

Från Perserna av Aischylos.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag