2015 07 15

Vem hos dem är folkets herde?

– Vem hos dem är folkets herde? Vem är härens envåldskung? – Ingens trälar kallas folket. Lyder ingen herres bud. Från Perserna av Aischylos.

Greklands skulder ohållbara, skuldsanering behövs enligt IMF

Bara några dagar efter att EU och IMF kommit överens med grekiska politiker om ännu fler nödlån och hårda politiska villkor för dessa lån samt ränta givetvis – då kommer en ny rapport som förmodligen funnits tillgänglig hela tiden för de som känt till den – om att grekiska statens skulder är ohållbara och bör …   ►