Väst före öst


Väst före öst 1

I det stora spelet mellan nationer och imperier så förespråkar jag förstås den västliga kultursfären. Den som utgår från de Väst- och Centraleuropeiska länderna, och som delvis motsätter sig den Östeuropeiska kulturen, där bland annat Ukraina, Vitryssland och Ryssland ingår.

Västvärlden har skapat en stark och utomordentligt framgångsrik civilisation; jag behöver knappast nämna alla de uppfinnare, skalder, upptäcktsresande och statsmän som gjort oss stora, utan det räcker egentligen med att konstatera vår egalitära och humana ådra, som ofta strävar efter det abstrakta begreppet frihet.

Andra regioner och kulturer saknar helt eller delvis den känslan, även om de kan vara framgångsrika inom sina respektive områden. I det stora perspektivet så föredrar jag väst före öst.

Och det är ur det perspektivet jag kritiserar Ukrainakonflikten. Vad är det för mening med att skicka stora delar av våra vapenförråd till detta onödiga krig? Så att vi själva saknar vapen den dagen de skulle behövas?

Varför uppmuntra och driva på Maidan-oroligheterna 2014, som var en reguljär statskupp, där en folkvald president avsattes och byttes ut mot en mer västvänlig sådan? Knappast demokratiskt eller folkrättsligt.

Varför uppmuntra splittring mellan de som pratar ukrainsk dialekt/språk gentemot de som föredrar att prata ryska? Landet blev med ens delat i två, den västliga ukrainska och den östra ryska halvan. Därutöver krav på att alla skulle prata ukrainska i officiella sammanhang. Det är lite som att kräva att alla i Sverige skulle prata skånska. Och sedan ställer man sig helt oförstående inför utbrytarrepubliker som Luhansk och Donetsk, och betraktar dem som terrorister, samt låter dess civilbefolkning bli artilleribeskjutna i snart ett decennium. Nej, kriget började inte 2022.

Varför expandera Nato så nära Rysslands gränser? Detta har nämnts många gånger tidigare, så det kräver ingen introduktion, men USA hade knappast tolererat kinesiska atomvapen på Mexikansk mark, eller ens en allians med Kina. Stormakter har en närmast patologisk inställning till stabilitet och ordning i sina närområden, och det gäller även Ryssland. Därutöver har ju Ryssland inte på samma sätt försökt att utvidga sin militära sfär in i Europa.

Varför bojkotta Ryssland från det allmänna banksystemet? Nu, skapar de ett eget system istället tillsammans med Kina och andra länder, som blir en konkurrent till det rådande västliga systemet. Och de kommer att handla med andra valutor än dollar, vilket innebär att dollarn förlorar sin unika position som världens reservvaluta. Varför slarva bort denna enorma fördel?

Varför utesluta Ryssland från handel och utbyten? Nu handlar ryssarna med andra länder istället, och utvecklar nya marknader och handelsvägar. Visserligen blev många av deras tillgångar frysta i väst, men är det någon som frågar sig hur många västliga tillgångar och investeringar som blev kvar i öst?

Varför låta någon av våra allierade, oklart vem, spränga gasledningen under Östersjön som förser industrilandet Tyskland med stora delar av dess gas och energi? Dels framstår Natos allierade som vasaller till USA istället för vänner, och dels så fördärvar man avsiktligt allierade länders ekonomi, vilket är synnerligen illvilligt.

Varför uppmuntra Ukraina till ett krig som de omöjligen kan vinna? Hundratusentals unga män har redan dött, till vilken nytta? Rysslands militär, vapenreserver och militärindustri är vida överlägset Ukrainas.

Varför mobba alla ryska medborgare? Många utlandsryssar som tidigare varit tveksamma till Putin blir nu övertygade om hans förträfflighet, då väst sviker och behandlar ryssar som andra klassens människor.

Med allt detta sagt, ska vi verkligen behandla Ryssland som en like? Ryssland är ju inte en äkta demokrati? Därför kan vi behandla dem annorlunda, omringa dem, utesluta dem, kriga mot dem osv. Fast notera att många länder på jorden inte är renodlade demokratier, vi ser dels diktaturer, kungadömen och dels blandsystem. Hur ska vi agera i en dylik värld? Att nyttja hot och våld mot alla som inte håller måttet kanske inte är rätt väg? Och hur demokratiska är vi själva? Det pratas en del om demokratiskt underskott inom EU och valsedlar på vift i USA, men vi förminskar gärna våra egna problem men pekar finger åt andra.

Så, väst före öst i det stora perspektivet. Självklart, men inget som västmakterna har gjort i Ukrainakriget har bidragit till att främja vår kultur. Istället har kriget stärkt öst, och de har skaffat sig nya allierade, och skapar istället en motkultur mot väst.

Och den som påpekar dessa självklara saker blir kallad rysstroll, putinkramare, förrädare osv. Pluralismen och känslan för debatt försvann över en natt. Det är banne mig ingen slump att den västliga civilisationen är på dekis. Men jag hoppas innerligt att vi kan resa oss igen.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag