Världens farligaste länder


Världens farligaste länder 1

Ett lands militära utgifter anses till stor del spegla dess kraft på slagfältet. Och för att ha en chans att vinna ett modernt krig så krävs det avancerat flygvapen, moderniserade marina enheter och välutrustade marktrupper. Det kostar en hel del att ligga i topp.

Med viss risk för att rubriken kan närma sig kategorin clickbait, så är det tillika så att ett lands militär utgör ett potentiellt hot mot andra länder. USA, som står som obesegrad etta på listan, utgör tillika ett hot mot världsfreden med sin jättelika försvarsarsenal. Och landet har varit inblandat i fler kontroversiella krig, som snarare skapat instabilitet än stabilitet i respektive områden. Till dessa krig kan vi räkna Vietnam, Afghanistan, Irak och Libyen.

De länder som är medlemmar i Nato eller ligger USA nära har förmodligen inget att frukta, men det ligger nästan i sakens natur att krutdurken skall antändas någonstans i världen, och de militärindustriella komplexen måste tyvärr gödas.

Kina är tvåa, och långt därefter kommer Saudiarabien, Storbritannien, Indien, Ryssland, Tyskland, Japan, Frankrike, Sydkorea, Italien etc.

Ryssland, en stor nation som sträcker sig över två kontinenter, spenderar mindre än Storbritannien och ligger närmare Frankrike och Tysklands utgifter. Det snackas mycket i Kreml, men det finns inte lika mycket under huven som man kanske skulle kunna tro.

Länder vars utgifter som kanske förvånar är Italien, Brasilien och Australien som ligger relativt högt. Däremot så hittar vi Spanien under de andra Europeiska regionala stormakterna, Turkiet och Iran spenderar också mindre än man kanske skulle ha gissat.

Vi får hoppas att alla dessa vapen mest fungerar som ett avskräckande medel, det är ju delvis syftet, och inte används för att sprida död och förstörelse.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag