2019 02 05

Världens farligaste länder

Ett lands militära utgifter anses till stor del spegla dess kraft på slagfältet. Och för att ha en chans att vinna ett modernt krig så krävs det avancerat flygvapen, moderniserade marina enheter och välutrustade marktrupper. Det kostar en hel del att ligga i topp. Med viss risk för att rubriken kan närma sig kategorin clickbait, …   ►