Värktabletter fäller de fria apoteken?


Under julhelgen har det pågått en debatt om apoteksmonopolets avveckling. Det handlar om att unga människor anses ha fått ökad tillgång till värktabletter, vilket resulterat i fler självmord och självmordsförsök. Från vänsterhåll kräver man ökad reglering eller att de fria apoteken förstatligas igen, för att komma till bukt med problemet.

Det är ganska typiskt för Sverige att man överlåter uppfostran och ansvar över sina barn och ungdomar till det offentliga. Vi är vana vid att politikerna vakar över oss medelst regleringar och påbud, och kanske är det detta som är roten till problemet? Ty de ungdomar som befinner sig i farozonen är knappast i behov av att man lägger över ansvaret på någon annan, nej, det är snarare mänsklig omtanke och kärlek de behöver, istället för ett utökat politiskt regelverk.

Fria apotek fungerar alldeles utmärkt i Europa och i övriga världen. Kanske är det något i svenskarnas sinnelag som bidrar till fler självmord? Har dessa storvuxna och i övrigt självbelåtna arier någon slags mental defekt som måste botas med strikt statlig reglering? Förmodligen inte.

Kanske är det en kulturell åkomma, där den preussiska problemlösarmentaliteten i själva verket är problemet. Ibland är en kram mer värd än en perfekt ritning över lyckan. Vi är dåliga på att ta hand om varandra, och utan gott självförtroende, glädje och livslust är vi illa rustade för framtiden och alla dess utmaningar.

Att värktabletter är farliga har vi vetat länge. Vi kan inte låsa in allt som är farligt, någon gång måste vi växa upp och konfronteras med alla de faror som lurar där ute. Om debatten hade varit lite mer hederlig hade den i större utsträckning handlat om själva anledningen till självmorden, och inte om de fria apoteken. Tillgänglighet och service har ökat enormt sedan staten släppte sitt monopol, vilket är av godo för alla de som verkligen behöver mediciner.

Skyll inte den svenska självmordsstatistiken på något enskilt läkemedel, apoteksbolag eller reklamkampanj. Att unga människor tappar livslusten och vill ta sitt liv är ett helt annat problem.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, apoteket, apoteken, värktabletter, avreglering, självmord


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag