Varför vill Piketty höja skatterna?


Den franske ekonomen Tomas Piketty har varit i ropet att tag, och för några veckor sedan fick han besöka Skavlan, där han uttalade sig om beskattning av framförallt rika människor.

De rika ska primärt beskattas utifrån sin förmögenhet, enligt Piketty, och inte utifrån hur mycket de tjänar. Detta kan väcka viss förvirring då förmögenhet och inkomst inte är samma sak, även om det ena bidrar till det andra.

Förmögna personer kan ha sina rikedomar placerade på olika sätt, många äger helt eller delvis sina företag, och har plöjt ner sina pengar där. Andra investerar i andras företag, fastigheter etc. Det är få som har sina pengar i ett jättevalv, likt Joakim von Anka.

När de rika investerar sina pengar  (i företag, fastigheter osv) så skapar de rikedomar, genom att bidra till nya tjänster, produkter, fler arbetstillfällen, och i slutänden också fler skattebetalare.

Mest pengar tjänar de rika om lyckas vaska fram morgondagens stora företag. Det finns många små nystartade företag med smarta idéer och lösningar, och de söker investerare för att utveckla verksamheten. Om de förmögna träffar rätt, ja, då kan de skapa sig stora förmögenheter. Och samtidigt bidra till massor av nya arbetstillfällen, och skattebetalare.

Men de rika kan också bli av med sina pengar, om det nya företaget i fråga inte uppfyller kraven, och misslyckas. Det finns stora risker involverade, och mycket pengar går åt till den här trial and error-verksamheten. Men det är detta som för våra samhällen framåt, och bidrar till god standard, jobb och välstånd.

Åter till Piketty; han vill alltså beskatta förmögenheter hårt, han förespråkar även hög arvsskatt. Och det är inget nytt, på 1970-talet så var det många västländer som förde en sån här politik, och resultatet blev dålig tillväxt, arbetslöshet och stagnation. Och det är klart när mindre pengar investeras, så blir resultatet därefter.

Det är alltså en beprövad och misslyckad modell Piketty förespråkar. Dessutom så bör vi fundera på VARFÖR staten ska ha så mycket pengar i skatt?

Är det bara för att klämma åt de rika, ren avundsjuka? Plakatpolitik? Vi vet ju att den här typen av höga skatter inte fungerar.

Och slutligen, kan vi lita på våra politiker? Är de bäst lämpade att förvalta så mycket pengar? Varför ska de hela tiden ha mer? Är skatt en självuppfyllande profetia? Måste alla problem lösas med högre skatt?

Är det en självklarhet att vård, utbildning, rättsväsende alltid blir bättre av högre budgetar? Ska inte statsmakten spara och vara noggrann med sina medel som alla andra instanser?

Oavsett om vi haft borgerliga eller socialdemokratiska regeringar så går den generella trenden mot mer och högre skatter över en längre tidsperiod. Varför ska vi alltid betala mer skatt?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag