Var det rätt av amerikanerna att döda den iranske generalen?


Var det rätt av amerikanerna att döda den iranske generalen? 1Amerikansk militär genomförde en robotattack mot iransk trupp inne i Irak, ledd av generalen Qassem Soleimani, som anses ha legat bakom det tidigare angreppet mot den amerikanska ambassaden, samt en del andra militära operationer. Den iranska befälhavaren är enligt uppgift död, och nu diskuterar man huruvida det var rätt av Trump att beordra attacken eller ej?

Soleimani verkar ha varit en hårdför och omstridd person, inte särskilt omtyckt ens i Iran. Men även om få gråter över honom så bör vi fråga oss om attacken var befogad i ett lite större perspektiv?

USA har ju i princip ockuperat Irak, och har befogenheter i landet, även om en inhemsk regering har makten. När amerikanska intressen sätts i fara så reagerar man givetvis. Särskilt om ett annat lands trupp är inne och klampar i detta (delvis) ockuperade territorium. Visar man inte snabbt vem som bestämmer så kan situationen urarta.

Fast man bör givetvis vara ytterst försiktig. Mellanöstern är en krutdurk. En liten konflikt kan få större konsekvenser och sätta igång skeenden som orsaker instabilitet, flyktingströmmar, attentat, terrorism och i slutänden fullskaligt krig.

Detta krig kan Iran och dess religiösa ledarskap inte vinna. De har dessutom stora delar av befolkningen emot sig. Mullorna är impopulära hos medelklassen i storstäderna, och det ordnas regelbundet protester där kvinnor kastar de obligatoriska huvuddukarna. Sätt detta instabila land mot världens i särklass effektivaste och modernaste krigsmakt, och vi vet att Iran sannolikt förlorar.

Generellt sätt är jag alltid emot krig, ty krig bidrar till våld, död och elände, och dessutom skapar det en s.k krigsekonomi, som mångt och mycket påminner om socialism.

Stora konflikter kräver ransonering av varor, samt att delar av industrin sätts i nationens tjänst för att tillverka vapen och annat som behövs i konflikten. Unga män tvångsinskrivs, och hela samhället sätts i undantagstillstånd. Rättssäkerheten blir delvis satt ur spel och staten får makt och befogenheter över det mesta.

Det är en slags socialism, och en situation som många politiker gillar, ty nu ökar deras makt ytterligare över livets alla områden. Och när kriget sedan är slut, och krigsekonomin och undantagslagarna sedan ska rullas tillbaka, så finns det alltid risk att något blir kvar och permanentas. De flesta krig ökar politikernas makt, på bekostnad av civilsamhällets. Därför bör vi alltid tänka oss för både en och två gånger.

*

Fotografiet är inte ifrån den aktuella händelsen.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag