Vad EU skulle kunna vara


Jag gör ingen hemlighet av att jag är kritisk till EU, så som unionen är funtad idag, men jag är ingen motståndare till en europeisk samverkan. Jag tror på fri rörlighet, av människor, kapital, varor och tjänster. Jag tror på ett Europa där staterna närmar sig varandra och samarbete premieras, jag tror på fred och frihet. Och det är väl själva grundtanken?

Men när jag tänker efter så är det här nästan raka motsatsen till vad som händer idag. Länder och medborgare som plötsligt tycker illa om varandra, nord ställs mot syd, öst mot väst. Finans-, och valutapolitiken i oordning, ekonomisk kris, gränspolitiken havererar, demokratisk underskott, politikerförakt, missnöjespartier frodas etc etc.

Vi är alla förvirrade. Och det finns ingen ledning, det finns inga idéer, och våra politiker duckar när det blir svårt.

För att komma till rätta med EU:s problem bör man nog ta några steg tillbaka.

Euron ska avvecklas i de länder där den inte fungerar, men avvecklingen ska ske noggrant planerat och inte i all hast. EU är ingen optimal valutazon, våra länder skiljer sig åt väldigt mycket, euron kan bara fungera i ekonomier som står varandra nära. Och det här var ursprungstanken, om jag inte minns fel?

Jag är också av den åsikten att EU-parlamentet ska avvecklas, och besluten ska tas i de lokala parlamenten. Tyvärr tror jag inte att det fungerar med den dubbeldemokrati vi har idag, där medborgarna inte riktigt vet vem som bestämmer. Det är tillika tveksamt ur ett demokratisk perspektiv.

Unionen blir alltså en konfederation, en sammanslutning av fria stater, där alla är unika, och ländernas unika ställning bejakas istället för att undermineras.

Det ska bara finnas ett EU-organ och det är ministerrådet, som samlas med jämna mellanrum och dryftar frågor som ligger på Europeisk nivå.

Subsidiarie-principen gäller tveklöst. Lokala frågor diskuteras ej. Och det här var också en av de grundläggande idéerna.

Alla länder bevakar sina egna gränser. Schengen finns kvar, men den lilla skillnaden att gränsvakterna kan begära att du visar pass. Om du är EU-medborgare (och inte efterlyst) kan du lagligen inte hindras inträde. Det här är Schengens kärna. Att slippa visa pass helt och hållet är kosmetika.

Det här är en bra början, och en bra utgångspunkt för ett Europeisk samarbete. Om vi blir mer beroende av varandra finns det alltid en risk att sämjan övergår till hat. Och det är raka motsatsen till vad det europeiska samarbetet ska stå för.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag