Vad är det “kapitalistiska systemet”?


Socialister hyser ett stort förakt för det kapitalistiska systemet, som anses suga ut de fattiga och bidra till allsköns orättvisor. Men är kapitalismen egentligen ett system bland andra system?

Kapitalismen eller den fria marknaden uppstår när vi har få eller inga regleringar, när folk får handla fritt, köpare och säljare kommer överens om ett pris, utbud styrs av efterfrågan, behov eller imaginära behov – när tredje part (staten) håller sig borta. Kapitalismen är snarare frånvaro av system.

Alla förbättringar och justeringar av den fria marknaden förutsätter därför kontroll, regleringar eller förbud. En helt reglerad marknad kräver att politiker, byråkrater och kommittéer beslutar om vad som ska säljas och köpas. Och historien har visat oss vad detta leder till, i Östeuropa fick bilköpare vänta i 2 år på en Trabant. I Stockholm är det över 10 års väntetid på hyreslägenheter i innerstaden, pga av hyresregleringar.

Vid brist eller missnöje vänder sig kunderna till den svarta marknaden. För även om man förbjuder eller reglerar en specifik marknad så försvinner den ej. Uppstår ett behov så finns det alltid säljare. I regleringarnas kölvatten föds alltid svarta marknader, vilket innebär att folk leds in i kriminalitet.

Det kapitalistiska systemet är inget system som kan avskaffas, ändras hursomhelst, eller ersättas med något annat. Det s.k kapitalistiska systemet uppstår av sig självt, det är inte ett system bland många andra. Vi kan inte välja och vraka bland ekonomiska system. Kapitalismen är resultatet av ingenting, när staten låter medborgarna vara i fred. Marknaden kan däremot reglera sig själv genom överenskommelser, kontrakt, garantier, köpeavtal, fackliga avtal etc etc.

Därmed vill jag inte påstå att kapitalismen är god, eftersom människan inte alltid är god. Säljare lurar köpare, monopol hindrar små aktörer från att komma in på marknader, arbetskraft utnyttjas etc etc. Näringslivet är som vi människor, goda, elaka, smarta, dumma, briljanta och idiotiska.

Låt oss avslutningsvis uppehålla oss vid det idiotiska.

När politiker reglerar en oönskad marknad plockar de per automatik inte bort idiotin, de flyttar blott över den till en ny instans, den politiska sfären, samtidigt som de hindrar icke-idioter från att livnära sig. Politikerna förvandlar därmed en idioti till två idiotier.

Låt oss därför hålla oss till en idioti, det är enklare så.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, kapitalism, fri marknad, marknaden


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.