Vad är det för fel på de grekiska lånen?


Grekerna borde betala, de smiter från notan, heter runt om på Twitter och på Facebook. Men vad är det för fel på de grekiska lånen egentligen, varför fungerar inte allt som det ska?

Lån för motprestation

Grekiska staten har fått låna från Europeiska centralbanken och IMF mot att landets folkvalda ska genomföra diverse olika politiska beslut.

Knepigt läge. Det blir nästan som att omförhandla inför varje ny valrörelse. När nya grekiska politiker väljs så kanske de har en annan synpunkt på motprestationerna än vad den de tidigare hade. Och det är väl ungefär vad som hänt i dagsläget.

Lån mot ränta

Ja, det är den vanligaste lösningen; att du betalar ränta som betalning för ditt lån. Grekland betalar både med ränta och motprestationer. Förmodligen för att EU tycker att risken är stor när man lånar till Grekiska staten.

Lån till insolventa?

Det här är knepigt. Vanligtvis lånar man inte ut stora summor till låntagare utan säkerhet eller med dålig ekonomi. Det är en av marknadsekonomins hörnstenar att man säkrar upp sitt kapital, och lånar inte ut till de som inte kan betala tillbaka. Det vore ju som att kasta pengarna i sjön. Men man gjorde tvärtemot, och lånade ut till Grekland som var insolvent, och som haft ekonomiska problem under långa perioder.

Kollektiv skuld?

Kan man ens ta lån i andra personers namn? Kan jag vara skyldig för min morbrors frus hus, eller ha en kollektiv skuld pga nationalitet? Ja, det här är absurt. Statsskulder är inga enkla och rätlinjiga fenomen.

Skuldsanering

Det är inte helt ovanligt med skuldsanering när en person eller land inte kan betala tillbaka sina skulder. Så gjorde man med Tyskland efter andra världskriget, och så gör man med folk som notoriskt övertrasserat sina kreditkort. Man lägger upp en återbetalningsplan, delar av lånen skrivs ofta av, och man försöker få låntagaren på fötter så att hon kan bli självförsörjande.

Vad göra?

Läget är sådant att Grekland inte kan betala tillbaka lånen i dagsläget. Man har helt enkelt inga pengar. Lånen har mestadels gått åt till att betala av gamla lån, ekonomin är dålig och skatteintäkterna är låga.

Flera av lånen togs när landet redan var insolvent, och motprestationerna överensstämmer inte med den nuvarande politiska linjen i landet.

Följdaktligen om vi ska följa praxis så bör villkoren för lånen förhandlas om, lånen och betalningarna paketeras om, och någon slags skuldsanering inledas, och landet ska absolut inte erbjudas några fler lån. Med eller utan euron, eller drachman.

Och banne mig, var det inte det här som avgående finansministern Varoufakis ville…?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag