Uppnådde västvärlden frihetens höjdpunkt tiden innan 9/11?


Uppnådde västvärlden frihetens höjdpunkt tiden innan 9/11? 1

9/11-attentatet blev något av en vändpunkt för friheten i väst. Snart röstade kongressen igenom det drakoniska patriot act och därefter kunde man internera misstänkta våldsverkare utan sedvanlig rättegång, som i Guantanamo Bay, samt mängder av andra lagar som inskränkte de medborgerliga rättigheterna.

Andra länder lät sig snart inspireras och 9/11 blev tillika startskottet för det s.k övervakningssamhället. Idag är det inget konstigt med massavlyssning av telefoni och internet, datalagring, kontroll av bankkontouppgifter, och mängder med övervakningskameror i det offentliga rummet.

Fruktan är frihetens främsta fiende brukar det heta. Och när ett land blir angripet eller utsatt för grov terror, då kan vi förvänta oss överreaktioner i efterdyningarna och kaoset. Krig och konflikter kväver snabbt den lilla frihet vi har kvar, ty krigsekonomi är i princip en socialisering av civilsamhället och näringslivet, där produktionen och byråkratin konverteras till krigsindustri. Maten ransoneras och folk tvingas att antingen kriga eller arbeta i beredskapsindustrin. Förrädare kan lagligen avrättas om det vill sig illa.

Uppnådde västvärlden frihetens höjdpunkt tiden innan 9/11? 2Amerikanerna lanserade Kriget mot terrorismen, som är en slags lågintensiv krigföring som i princip kan pågå hur länge som helst. En tillfällig men permanent urholkning av de mänskliga rättigheterna. Det perfekta stadiet för den som vill kontrollera ett land, expandera dess maktsfär, och tjäna stora pengar på försvarsindustrin och liknande säkerhetsverksamhet.

Ett nytt USA föddes efter 9/11. Och även om situationen blivit lite lugnare 18 år senare, och dammet lagts sig efter två enormt dyra och stort sett meningslösa krig, så har fortfarande undantagslagarna inte tagits bort, och landet har inte återgått till normalläge.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag