Sultan besöker Afrodites ö


Sultanen av Oman, Qaboos bin Said al Said, besökte nyligen Cypern. Med i sällskapet fanns ca 200 personer, två Boeing 747:or, en Lear Jet, plus ett militärt transportplan för hans limousiner.

Sultanen lämnade 3000 euro i dricks till hotellpersonalen, samt guldklockor till hotellcheferna. Han träffade inga politiker eller representanter för näringslivet, besöket var enbart avsett för nöjen och rekreation…


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag