Staten bör betala för evakuering av turister i katastrofområden


Statens viktigaste uppgift är att upprätthålla lag och ordning. Om rättssamhället falerar är det fritt fram för våld och vandalism, och det går inte att upprätthålla vård, omsorg, utbildning, kommunikationer, el- & vattenförsörjning etc. Därför är statens viktigaste uppgift att värna medborgarna. Ingen ordning, inget samhälle.

Statens skyldighet att skydda medborgarna bör, om möjligt även sträcka sig utanför landets gränser. Detta är själva kärnan i att vara medborgare, annars blir medborgarskapet urvattnat och meningslöst.

Medborgare som utomlands hamnar i extraordinära situationer såsom, krig eller naturkatastrofer bör evakueras, och evakueringen bör bekostas av staten. Att staten ska bekosta transport och hemfärd är ofta den enda möjliga lösningen eftersom medborgarna inte har råd att bekosta transporter från katastrofområden.

Det hör till sakens natur att krig och naturkatatsrofer slår ut kommunikationerna, det är oftast därför de nödställda ber ambassaden om hjälp. Det krävs internationella kontakter och inflytande för att mobilisera bussar, flygplan eller båtar, samt rekrytera och avlöna personal som sköter transporten. Givetvis handlar det om stora summor, pengar som en vanlig medborgare inte kan uppbringa. Det ligger inte i statens intresse att tvinga människor i nöd att ta stora lån för att finansiera hemresan.

Många menar att svenska medborgare som strandat i krigets Libanon bör bekosta evakueringen själva. Enligt mitt resonemang så är detta omöjligt, dels pga de stora kostnaderna och dels pga statens skyldighet att värna medborgarna. Det hör till saken att många av de svenskar som befinner sig i Libanon är etniska libaneser, de har sitt ursprung i mellanöstern och har av olika skäl flyttat till Sverige. Här syns tydligt ett exempel på att de medborgerliga värdena har urvattnats. Etniska svenskar betraktar förmodligen inte de strandsatta som riktiga svenskar, och tycker följdaktligen inte att den svenska staten bör ta sitt ansvar.

Om Libanon hade varit ett semestermål för blonda svenska barnfamiljer, och dessa familjer hamnat i frontlinjen, då hade ingen ifrågasatt statens evakuering och eventuell finansiering av transporterna. Är det så att de svenska medborgarna är uppdelade i ett A- och B-lag? Givetvis ska alla svenska medborgare åtnjuta samma rättigheter, annars finns det ingen poäng i medborgarskapet.

Jag ser inte heller några problem gällande finsieringen av räddningsuppdragen. Det finns gott pengar i den statliga kassan. Varken AMS-kurser och föreningsbidrag är vitala för medborgarnas välbefinnande; budgeten för dessa två poster räcker mer än väl för att finansiera evakuering och transporter av nödställda.

Andra bloggar om: Libanon, Mellanöstern, samhälle, politik, krig
Intressant.se


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.