Socialdemokratin – en frihetsrörelse?


Saxat från socialdemokraternas webbplats:

Socialdemokratin är en frihetsrörelse. Vår politik handlar ytterst om att möjliggöra för var och en att göra sina egna livsval – att få ett arbete, att kunna bilda familj, att kanske läsa den där utbildningen som man drömt om – att kunna förverkliga sitt livs äventyr.

När man inte har en egen ideologisk kanna att ösa ur gäller det låna från andra. Frihetsrörelse? Knappast. Att under konfiskatoriska former beröva medborgarna över 50% av lönen, och därefter återbetala delar av den när det passar, det kallar jag inte frihet. Ingen kan kalla det frihet. Inte ekonomisk frihet i alla fall.

Kanske är det här någon slags taktik att kapa begreppet frihet? Liberalerna har ju patent på ordet, och då gäller det att attackera och erövra det. Kanske vill man släpa även detta ord i smutsen, som med ordet rättvisa? Ett ord som vänstern har erövrat. Och rättvisa ÄR tydligen att roffa åt sig halva vår inkomst och omfördela den efter behov, politikernas behov. Och nu ska visst ordet frihet också inlemmas i detta haltande lingvistiska system.

Jag tycker att det är bra att vi har ett försäkringssystem som utbetalar arbetslöshetsersättning, föräldraersättning, barnbidrag, sjukersättning etc. Jag anser att dylikt hör hemma i en väl fungerande stat, men jag anser likväl att dessa pengar enbart ska gå till de som verkligen behöver dem. Och det finns inte heller någon särskild anledning till att staten ska sköta denna verksamhet.

Om staten tillhandahåller hela det sociala försäkringssystemet kan vi hamna i ett läge där politikerna KÖPER medborgarnas röster. De lovar helt enkelt mer i bidrag och ersättningar, om du röstar på dem. Och här finns många röster att köpa, och många val att vinna.

Om bidrag och ersättningar enbart utbetalades när det verkligen behövdes, skulle vi kunna sänka skatten rejält. 43% av den totala offentliga budgeten går till socialt skydd, blott 13% till hälso- och sjukvård, som en jämförelse.

Skattesänkningar medför att folk kan spara och lägga undan, vilket innebär att ännu fler klarar sig utan socialförsäkringar. Resultatet vore en omvälvande ekonomisk frihet, och på samma gång trygghet för den som råkar i nöd. Försäkringarna ska alltid finnas där som en skyddsmatta, inte som en kvävande filt.

Lägre skatt innebär också att staten får mindre mandat från medborgarna. Staten kan därmed inte lika lättvindligt finansiera och genomföra integritetskränkande reformer och grundlagskränkande förändringar. En svagare stat ger starkare medborgare.

Det kallar jag FRIHET.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, frihet, socialdemokraterna, liberalism, skatt, demokrati


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.