Skolan – politikernas LEKSTUGA?


Utbildningsväsendet ändras i takt med politikernas ambitioner, mål och slipsfärg. Förändringar i skolan är vardagsmat. Somliga pratar om det livslånga lärandet, kunskaper för det globala samhället, nya betygssystem och reformerade lärarutbildningar. Andra vill införa hårdare tag, uppmuntra friskolor, förbjuda andra språk än svenska, flytta på mobboffer eller mobbare. De flesta är dock eniga om att skolan inte klarar kunskapskraven.

När ska politikerna lämna skolan i fred, och överlåta beslutsfattandet till rektorer och lärare? Jag tror att de kan ämnet bättre än våra politiker. Har skolan blivit politikernas lekstuga?

Varför är skolan så viktig för politikerna?

Dels vinner goda reformer sympatier från elevernas föräldrar (väljarna). Våra barn är det käraste vi har har. Usla skolor kan få en regering på fall, det är jag helt säker på. Det finns inget som kan reta upp föräldrar så mycket som när ens barn blir negligerade. Kanske finns det även mer djupgående ideologiska skäl till att peta i skolan? Våra barn tillbringar ofta 4 år i förskola, 10 år i grundskola och 3 år på gymnasium, sammanlagt 17 år. Staten vill givetvis ta tillfället i akt att uppfostra våra barn, medvetet eller omedvetet. Genom utbildningsväsendet kan politikerna påverka arbetsmarknad, forskning och medborgarnas samhälleliga grundsyn.

Vi enkla gräsrötter har inte så mycket att säga till om, vi kan blott hoppas att våra politiker har goda värderingar och att deras ambitioner sammanfaller med våra.

Intressant.se. Andra bloggar om: samhälle, politik, skolan, skola, utbildning


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag