Skillnader mellan män och kvinnor


Hos de flesta levande varelser finns det skillnader mellan de bägge könen, även hos människan. Ibland glömmer vi detta, ofta på grund av kulturella- , ideologiska- eller praktiska skäl. Men det kan vara intressant att veta vad som skiljer män och kvinnor åt, förutom det mest uppenbara.

Innan puberteten är de fysiska skillnaderna mellan könen små, förutom genitalierna. Det är skillnader i hormoner som får män och kvinnor att bli olika. Testosteron är det manliga könshormonet, och östrogen det kvinnliga. Bägge könen har hormonerna fast i olika grad.

Testosteron ökar sexdriften, och kan också kopplas till ökat risktagande, konkurrens, tävlingsmentalitet, aggressivitet, och i vissa fall kriminalitet och alkoholism. Män som befinner sig i ett förhållande och har barn har generellt sett lägre testosteronhalter. Östrogen bidrar till det kvinnliga utseendet, utvecklingen av könsorgan, ökar ämnesomsättningen, ökar fettlagring och en rad andra kroppsfunktioner.

I vuxen ålder väger män i genomsnitt 15% mer, och är i genomsnitt längre än kvinnor. Det manliga skelettet är mer robust än det kvinnliga, starkare ben, muskelfästen och ligament Bröstkorgen är större hos män, medan kvinnor har proportionellt bredare höftben.

Kvinnor har i snitt lägre muskelmassa än män. Den manliga kroppen producerar mer muskler, medan den kvinnliga skapar mer fettreserver. Män är generellt starkare än kvinnor. Även hos män och kvinnor som har samma längd så är mannen ofta starkare beroende på fler muskelfibrer.

Män har större lungor och större bröstkorg, vilket ger i snitt 56% större lungvolym per kroppsmassa. Män har större hjärta och 10% proportionellt fler röda blodkroppar, mer hemaglobin och högre förmåga att syresätta blodet. Män läker snabbare och uthärdar smärta bättre. Kvinnor är däremot bättre på att stå emot infektionssjukdomar, då de har procentuellt sett fler vita blodkroppar. Kvinnor upplever smärta mer påtagligt, och uppvisar fler smärtrelaterade åkommor.

Män har något mörkare hud än kvinnor. Pga mer underhudsfett så klarar kvinnor kyla något bättre än män. Män har generellt sett mer kroppsbehåring, däremot är tunnhårighet mer vanligt hos män.

Kvinnor lever längre än män, vilket ibland förklaras av att män lever ett hårdare och mer riskfyllt liv, med krig och andra faror. Men även om vi räknar bort effekten av olika levnadsmönster så finns det vissa tecken på att kvinnor lever något längre.

Även män och kvinnors hjärnor har en del olikheter. Vid jämförelse av jämnstora personer av olika kön har män något större hjärna. Det finns en rad olikheter i hjärnans struktur och hur den fungerar, somliga menar att män har en bättre utvecklad känsla för navigation och rumskänsla, medan kvinnor är bättre på språk och kommunikation. Män har längre myelinförsedda nerver, och 33% fler synapser (kopplingar) per mm3 i hjärnan. Kvinnor har snabbare blodflöde till hjärnan, och hjärnan åldras inte lika snabbt, medan kvinnor uppvisar fler fall av ångest- och depressionsåkommor. Vid IQ-tester presterar män och kvinnor likvärdigt, medan de delvis använder olika delar av hjärnan.

Lika, men ändå olika, torde vara den självklara slutklämmen.

 

Källa: Wikipedias artikel om skillnader mellan könen.


Följ oss
Och få ett meddelande varje gång vi publicerar ett nytt blogginlägg.