Ron Paul om MILJÖPOLITIK


Libertarianen, den republikanske kongressmannen och presidentkandidaten Ron Paul närmar sig miljöfrågan på ett annorlunda sätt. Detta är intressant läsning oavsett var vi står politiskt, hans idéer bidrar ofta till eftertanke. Fritt översatt från hans kampanjsida:

Den federala regeringen har visat sig opålitlig i miljöfrågor, då de förenklat för miljöbovar, subventionerat avverkning i nationalparker, och genomdrivit standardlösningar, som snarare diskriminerar de som ursprungligen skulle fått hjälp.

Nyckeln till god miljöpolitik handlar om respekt för äganderätten. En förstärkning av äganderätten korrigerar miljöskador samtidigt som den bidrar till ökade kostnader för utsläpp.

I en fri marknad får ingen förorena sin grannes land, luft eller vatten. Om våra ägor blir skadade, bör vi kunna stämma miljöboven, och regeringen ska värna den rättigheten. När miljöboven betalt för skadorna kommer hennes produkter att bli dyrare, vilket innebär att hon inte kan fortsätta bedriva verksamheten på dylikt sätt. Dagens förebyggande regleringar och skadestånd ger fördelar till de som har råd med byråkratiska krumbukter, medan de som äger nedsmutsad mark sällan får en snabb och rättvis lösning på sina problem.

I kongressen har jag närmat mig miljöfrågan utifrån konstitutionen.

Jag röstar alltid emot skattesubventionering för avverkning i nationalparker.

Jag främjar lagar som syftar till att utveckla alternativ och hållbar energiproduktion. H.R. 550 ger skattefördelar för solenergi- och bränslecells-anläggningar. H.R.1772 ger skattefördelar för de som anlägger vindkraftverk.

Taxpayers för Common Sense kallade mig för ”skattväktare” i samband med mitt arbete mot miljöskadliga offentliga utgifter och miljöskadligt stöd till näringslivet.

Jag är medlem i Congressional Green Scissors Coalition, ett partiöverskridande samfund som kämpar mot skattesubventionerade projekt eller särintressen som skadar naturen.

Individer, företag, regioner och stater måste få kunna förhandla fritt om miljöstandarder. De som är beroende av sin mark för liv och hälsa har det största intresset av att bli miljöns rättvisa förkämpar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, miljö, miljöfrågan, natur, Ron Paul, äganderätten


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.