Riksdagen klubbar igenom vidrig lag i sommarlugnet


Om två veckor klubbar de folkvalda igenom en lag som i korthet går ut på att all svensk internettrafik ska kunna avlyssnas och lagras av FRA. Detta kommer givetvis att få konsekvenser; Christian Engström (pp) noterar att det journalistiska källskyddet i praktiken avskaffas. Hur kontakta en journalist anonymt om staten via FRA har tillgång till fullständiga data om vilka som har ringt och mejlat journalisten, och kanske kopior av alla mejlen också? De stora medierna opponerar sig inte, förutom några enstaka artiklar har de etablerade aktörerna skött ärendet med vänsterhanden.

FRA-lagen är den populära benämningen på en föreslagen lag som finns föreslagen i proposition 2006/07:63, som skulle ge FRA uppgiften att avlyssna Internettrafiken och telefonsamtal som går utanför landet. Internettrafiken kommer dock också att kunna avlyssnas inom Sverige, då mycket internettrafik går genom servrar i utlandet. Detta skall göras för att spana efter ”yttre hot”, men kommer även att användas gentemot civila som inte är misstänkta för något brott. Förslaget innebär att all trafik som går via utlandsbaserade servrar, även populära webbsidor som Google, Hotmail och Wikipedia, kommer att övervakas. Lagen är tänkt att röstas igenom den 17 juni 2008, för att sedan börja gälla 1 januari 2009 (saxat från Wikipedia).

Vi käkar sill, lapar sol och tycker att livet inte är så illa efter ett halvår av mörker av kyla. Men på myrstacken borta vid Norrström sjuder det av aktivitet. När vi har tankarna på annat håll, när vi knappt orkar titta på nyhetsprogrammen eller läsa ledarsidorna – då smäller det till.

Jag uppmanar alla riksdagsmän, oavsett färg, att visa mod och rösta emot förslaget.

Förslaget har fått hård kritik från flera håll för att vara ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten. Teleoperatörer i Finland har uttryckt oro i och med att det kan bli olagligt för dem att koppla telefonsamtal genom Sveriges nät, eftersom telefonsamtal enligt finsk lag inte får avlyssnas. Google har deklarerat att man inte kommer att investera i nya servrar i Sverige om lagförslaget går igenom. Peter Fleischer, Googles ansvarige för integritetsfrågor, har om förslaget sagt:

Vi kan helt enkelt inte kompromissa med våra användares integritet och låta svenska myndigheter ta del av data som kanske inte ens rör svensk aktivitet. […] Förslaget är sprunget ur en tradition inledd av Saudiarabien och Kina och hör helt enkelt inte hemma i en västerländsk demokrati.

Förslaget har även kritiserats för att urholka meddelarskyddet samt att den stider mot Europakonventionen, som gäller som en del av svensk grundlag
(saxat från Wikipedia).

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, FRA, avlyssning, datalagring, signalspaning, integritetskränkning


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.