Politikens makt


Det finns en mängd olika livsstilar i omlopp, många väljer en slags medelväg, medan andra väljer att leva ut sina idéer och ideal.

En person med socilistiska idéer kan exempelvis starta kooperativa företag där de anställda delar på vinsten, man kan starta hela små samhällen som bygger på de här jämlikhetsidealen.

En konservativ person kan leva sitt liv med familjen, kyrkan och nationen i fokus tillsammans med likasinnade, och utöva den moral man anser riktig.

Så länge man inte kräver att alla andra ska dela idealen så är man egentligen inte politisk. Politik blir det först när man tar förslagen till parlamentet och röstar igenom dem, och gör allmängiltiga lagar av sin livsstil. Dvs man tvingar grannen att leva som man själv vill.

Därför vill vi ha få och allmängiltiga lagar.

För inte vill du väl själv bli utsatt för detsamma, att grannen tvingar på dig sin livsstil?


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.