2013 04 30

Cypern röstar om nödlånet

Idag röstar det cypriotiska representanthuset om nödlånet från trojkan. Debatten pågår för fullt. Det finns ingen majoritet för att ett ja, men många tror att någon på nejsidan av olika skäl lägger ner sin röst. Det är framförallt socialdemokrater och kommunister som ogillar förslaget. Vissa pratar öppet om att lämna eurozonen och återinföra pundet. Men …   ►

Politikens makt

Det finns en mängd olika livsstilar i omlopp, många väljer en slags medelväg, medan andra väljer att leva ut sina idéer och ideal. En person med socilistiska idéer kan exempelvis starta kooperativa företag där de anställda delar på vinsten, man kan starta hela små samhällen som bygger på de här jämlikhetsidealen. En konservativ person kan …   ►