Nyheterna för 2014


Spänningarna i Turkiet växer. De moderna storstadsborna vill leva ett västerländskt liv med stärkt demokrati och utan korruption. Landet står ju dessutom i kö för EU-medlemskap, även om vägen dit lär bli lång.

Den kurdiska minoriteten utgör också en källa till oro för makthavarna i Ankara. Och konflikten på Cypern är fortfarande olöst; Turkiet ockuperar 30% av ön, vars självutnämnda stat inte erkänns av FN eller några andra länder. Vi lär få läsa mer om Turkiet under 2014.

Andra historier som vi kommer att se mer av under 2014 är NSA-härvan, USA:s ekonomiska problem, den politiska instabiliteten i Egypten, samt spänningarna mellan Iran och omvärlden.

Läget i Ryssland är också värt att notera, där en allt mer tsarlik Putin härskar, rustar och benådar efter tycke och smak. Kommer någon annan mäktig person/grupp i landet att tröttna på skådespelet? Kommer ukrainarna att lämna det påtvingade ekonomiska samarbetet?

Kinas ekonomiska mirakel har redan nu grus i maskineriet, fortsättning följer under nästa år. De inhemska nedtystade folkliga upproren lär fortsätta, och landets obefintliga demokrati, rättsväsende och sjukvård kommer även fortsättningsvis att sätta käppar i hjulen för landets kulturella modernisering.

Och Europa, då? Vårt eget lilla hörn av världen sitter och kämpar med sin patetiska ekonomiska kris, orsakad av ett valutasystem som aldrig borde ha lämnat skrivbordet. Vi lär sluta oss inåt, och glömma omvärlden, medan arbetslösheten och den sociala oron blommar ut på bakgårdarna.

Hur det slutar vete gudarna, men för EU lär 2014 bli ett mellanår. De Brysseltrogna fortsätter att lappa och laga skutan, medan medlemsstaternas politiker inte riktig vet vart de ska rikta blicken. Det enda som kan skapa lite oro i tomburken är EU-valet, det lär dyka upp en och annan missnöjespolitiker på podiet. Förmodligen kommer de inte hinna att uträtta något under året.

Och i Sverige finns det en påtaglig risk att bostadsbubblan spricker, priserna kan ju inte gå upp i evighet. Många andra europeiska länder dras med en vikande fastighetsmarknad. Någon gång drabbar detta även Svedala.

Den borgerliga regeringen får sitta kvar med knapp majoritet, i brist på annat, och får uppdraget att reda ut krisen. SD blir vågmästare, och de politiska åkturerna lär bli lite skakigare än vanligt.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag