Näringslivet – regeringens fiende nr 1


Signhild Arnegård Hansen (entreprenör och vice ordförande i Svenskt näringsliv) bemöter regeringens kritik av näringslivet i Veckans affärer:

Sverige är ensamt i världen om att ha en regering som utpekar landets näringsliv som sin fiende. Det är absurt! Jag får brev från företagare som är kränkta över dessa uttalanden senaste veckorna. Entreprenörer som vill bygga samhället och skapa arbetstillfällen. Som investerar mycket i Sverige och kämpar hårt för att vi ska klara oss i den globala konkurrensen.

Reinfeldt duger inte längre som högerspöke, istället söker man andra fiender. En klassisk retorisk undanmanöver för att flytta fokus från väsentligheter som skenande arbetslöshet, undermålig skola, bristande vård och vittrande rättsväsende.

Vi bör ha i åtanke att regeringen inte kan skapa jobb, även om de ibland påstår motsatsen. Sveriges företagare å andra sidan kan skapa arbetstillfällen.

Kan vi dra den logiska slutsatsen att ett parti som inte stödjer näringslivet inte heller stödjer kampen mot arbetslösheten?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag