När korruptionen blir laglig


När korruptionen blir laglig 1Häromdagen skrev USA:s president Donald Trump under ett dekret som ska hindra olovligt och brottsligt myndighetsutövande. Ett exempel är när myndigheter skapar regleringar utan att upplysa allmänheten på ett rimligt sätt. Därefter bötfäller man medborgare som överskrider de nya regleringarna.

Det finns många fall av olovligt myndighetsutövande i USA. De mest kända fallen handlar om farmare som uppfört byggnationer på privat mark, utifrån vad man uppfattat som rådande regelverk, och därefter blivit trakasserade av myndigheter i åratal. Detta sätter alltså Donald Trump stopp för.

Vår tilltro till statsmakten och dess byråkrater är i allmänhet alltför stor. Det är påfallande ofta myndigheter och verk driver sin egen agenda, även i Sverige, och de gör det ovanför huvudet på medborgarna. Notera att myndigheternas äventyr alltid bekostas med skattebetalarnas pengar. Ett perverst system där vi blir hunsade, och dessutom tvingas betala för det.

Myndigheter och verk anser inte längre att den primära uppgiften är att tjäna medborgarna. Ett märkligt skifte har skett här. Från att ha varit våra tjänare har de nu alltså gått och blivit våra härskare och mobbare. Det är en osedvanligt illavarslande form av korruption, där man faktiskt försöker göra korruptionen laglig.

Vi inser också att det som är lag eller regel inte alltid är rätt. Och ju mer orättfärdigheter som lagstiftarna ägnar sig åt, desto mer sjunker de i aktning, med ökande politiker- och myndighetsförakt.

Vad som är rätt och fel kan skilja sig åt i olika kulturer. Som delaktig i en specifik kultur så vet vi ofta vad som är korrekt. Vi vet när ett fel är begånget, och när gränsen är nådd. Däremot vet vi sällan vad vi ska göra åt saken.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag