När bönder blir proletärer


Filosofen och profeten Karl Marx menade att 1800-talets industrialism och kapitalism skulle leda till orättvisor och därefter revolution. Fattiga industriarbetare skulle ta makten över samhället och maskinerna, och skapa ett vetenskapligt kalkylerat lyckorike.

Många har stött och blött de här teorierna, och frågat sig huruvida Marx ens förstod ekonomi, eller hur näringslivet och kapitalismen fungerar. Och hans förutsägelser ansågs ologiska och missvisande. Medan andra menar att Marx hade rätt i sak, och att vi fortfarande väntar på den stora omvälvningen.

En intressant betraktelse kring revolutionen handlar om de länder som verkligen försökte sig på en kommunistisk revolution. Jag säger inte att de lyckades, men de försökte med Marx och Engels skrifter i handen.

Den marxistiskt drivna revolutionen uppstod ofta i länder som varit industriellt eftersatta, om de ens varit industrialiserade. Vilket egentligen går emot teorin om industrialismen och kapitalismen som pådrivande faktor.

Ryssland var ett efterblivet jordbruksland när revolutionen inträffade, likaså Kina, Kuba, Jugoslavien, Kambodja, Vietnam, Nicaragua etc.

Utifrån den här statistiken skulle vi snarare komma fram till att industrialism skapar fred och jämlikhet, medan jordbruk, självhushåll och lågteknologi bidrar till våld och orättvisor.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag