Hamstra vapen?


I våra ögon ter sig den här diskussionen fullkomligt absurd, amerikanska vapenentusiaster som pratar om vilka vapen man bör hamstra innan eventuella striktare vapenlagar införs. Hårdare regleringar debatteras med anledning av olika uppmärksammade skjutningar på skolor o dyl.

USA har mest skjutvapenrelaterade mord/dråp per capita av alla utvecklade länder. Men sedan 1990-talet har dylika brott minskat. Trots de uppmärksammade skolskjutningarna de senaste decennierna.

Det finns ingen enkel förklaring till minskningen: brottsligheten flyttar ur från städerna, ökad trygghet, mer polisresurser, medelklassen tar över tidigare slumområden, s.k. gentrification etc etc.

En annan hemvävd förklaring är att dagens ungdomar kanske är mer intresserade av att skjuta på varandra i virtuella världar på datorn, än i verkliga livet?


Följ oss
Och få ett meddelande varje gång vi publicerar ett nytt blogginlägg.