Några rättelser…


Varsel är inte samma sak som att få kicken. Det är en förvarning. Dvs inga massavskedningar än, även om arbetslösheten stigit något.

Allianspolitikerna valde Cernegie för utförsäljningar av statliga bolag, samt räddade det när det krisade. Att man just valde Carnegie handlar om att vi har så renodlade investmentbanker här i landet. Finns det några fler?

Personer som inte betalar fackavgift eller a-kassa har rätt till ersättning vid arbetslöshet. Det s.k grundbeloppet utgår. Det övriga kan betraktas som en extraförsäkring.

Det privata näringslivet är inte girigare än statliga verk/bolag etc. Ett färskt exempel: Nordea, vars största ägare är svenska staten, gav förra vd:n den högsta pensionen som betalats ut i Sverige.

Finanskrisen beror inte på svagheter i det kapitalistiska systemet, och vittnar inte heller om marknadsliberalismens död. Problemet är vårt bank- och kreditsystem. I princip alla banker praktiserar fractional reserve banking, vilket aldrig fungerat och aldrig kommer att fungera – utan att staten (eller någon annan) går in med kapital med jämna mellanrum. Så länge staten finner för gott att upprätthålla detta system får vi räkna med obalans och kreditkriser. Vg blanda inte ihop dylikt statsunderstött bankväsende med kapitalism.

Att vara socialist innebär inte nödvändigtvis att man vill bygga en stark stat, med bidragsförsörjd trygghet, samt förstatliga näringslivet. Marx såg staten som förtryckarnas instrument, och förespråkade ett statslöst samhälle.

Fyll gärna på…

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, a-kassa, carnegie, girighet, finanskrisen


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.