Myten om vinst som något dåligt


Vi vill inte ha vinstdrivande företag inom vård, omsorg och skola. Det är oetiskt att gå med vinst.

Ja, så här kan det ibland låta bland vänstern och socialdemokrater. Vinst beskrivs som något dåligt, och även det privata näringslivet får sig en släng av sleven.

Vad är då vinst? Är det något som vi inte ska sträva efter?

Vinst uppstår när två parter frivilligt kommer överens om en affärstransaktion, den ena säljer något som den andra vill ha. Köpet sker egentligen först när bägge är nöjda, om varan är för dyr så sker inget köp. Om varan i efterhand visar sig vara dålig så utsätts säljaren för klagomål och påtryckningar, oftast löses tvisten med kompensation, om inte så finns risken att köparen inte kommer tillbaka. För säljaren gäller det att upprätthålla sitt goda rykte, därför bör antalet missnöjda kunder hållas på ett absolut minimum.

Vinst uppstår ur frivilliga överenskommelser mellan fria individer. Om transaktionen är ofrivillig så kallas det för stöld, och det är resultatet av kriminell aktivitet, och det är något helt annat.

Då kan man fråga sig hur kan vinst vara något dåligt?

Socialister anklagar ofta företagare för att vara snåla och gnidna. Vinster anses gå till lyxkonsumtion och slöseri. Inte sällan anklagas de för att gömma undan pengarna i s.k skatteparadis på t.ex Cayman islands etc för att undvika skatt, vilket också anses vara något dåligt.

Nu är det i och för sig så att överskottet från frivilliga överenskommelser inte är något som en tredje part ska ägna sina tankar åt. Fria individer gör vad de vill med sina pengar. Många företagare väljer att återinvestera pengarna i verksamheten för att utveckla den, medan andra väljer att lägga pengarna på annat. Ofta ligger det stora investeringar bakom ett företagsprojekt, och det kan ta många år innan verksamheten blir lönsam, dvs går med vinst. Företagarna är fria att använda sina pengar fritt, så länge de inte skadar andra.

Men vänta lite nu, det handlar ju framförallt om vinster i vården. Och då är det ju skattepengar som blir till vinst hos privata företagare.

Det stämmer. Debatten om vinst i vården handlar ofta om specifika affärsrelationer mellan privata företag, landsting och kommuner.

Staten kräver att du betalar en viss del av din lön i skatt eller andra avgifter, och detta handlar inte om fria överenskommelser. Om du vägrar betala så kommer kronofogden och polisen, och om du fortsätter att vägra hamnar du i fängelse och dina tillgångar mäts ut och säljs på exekutiv aktion.

Vissa borgerliga personer och gamla socialdemokrater menar att skatt är ett nödvändigt ont, och att den därför bör vara så låg som möjligt. Medan nyvänstern inte har några som helst problem med skattehöjningar in absurdum. Man kan aldrig betala för mycket skatt, inte ens när den överskrider hälften av medborgarnas lön.

Skattepengar används till att betala privata entreprenörer inom vård, omsorg eller skola. Det blir oftast billigare att lägga ut driften på entreprenad, konkurrensen ökar, samt ökad diversifiering av tjänsterna när olika aktörer med skilda metoder tillhandahåller snarlika tjänster. Att låta privata företag driva vårdinrättningar och skolor är egentligen en vinst både för skattebetalarna och för staten.

Givetvis har dessa företag som mål att gå med vinst. Om de inte kunde gå med vinst skulle de aldrig åta sig uppdragen. Även skattefinansierad drift handlar om frivilliga överenskommelser. Företagen går med på att tillhandahålla vård eller utbildning enligt överenskomna arvoden.

Men vinst anses fortfarande vara något fult, trots att alla tjänar på det, och vi under de senaste 25 åren fått en mycket bättre och mer diversifierad vård, skola omsorg. Dessutom har personalen ofta högre lön på de privata företagen och man har en mycket mer engagerad arbetssituation.

Egentligen betyder detta att sjukhus och skolor som INTE drivs av privata entreprenörer, utan av stat, landsting och kommuner är ineffektiva, undermåliga, dyra och har dålig personalpolitik – och att pengarna som går till dem är ett enormt slöseri med skattemedel. Istället borde vi uppmuntra privat drift, och kanske även helprivata alternativ.

Vinst visar sig i slutänden vara bra för alla, hur man än vänder och vrider på det.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag