Montjoie Saint Denis!


Montjoie Saint Denis! 1När den franske presidenten nedstiger till sina undersåtar för att samtala och skaka hand får han plötsligt en örfil av en uppretad medborgare, som dessutom skanderar det gamla rojalistiska slagordet ”Montjoie Saint Denis”! Den politiska eliten sägs vara skakad av detta antidemokratiska tilltag, och förövaren är tagen i förvar.

Montjoie Saint Denis var de franska kungarnas motto och stridsrop. Ursprungligen en referens till Karl den stores banér Oriflamme, som också kallades Montjoie. Den förvarades på klostret Saint Denis utanför Paris. Stridsropet användes första gången under Ludvig VI på 1100-talet.

För ett land som Frankrike, vars existens är byggd på revolutionsromantik och antirojalism så kan ett dylikt utrop givetvis uppfattas som något illavarslande. Det moderna Frankrike föddes ur folkets strid mot övermakten – revolutionen – även om historien är mer nyanserad än så.

När andra länder stärkte folkrepresentationen och maktdelningen under 1600-talet så gick de franska kungarna i motsatt riktning, och blev enväldiga. Detta accepterades möjligen när Frankrike var ett rikt och starkt land, men när kriser och hungersnöd härjade riket hundra år senare, då började allmogen knorra.

Den franska revolutionen började som ett folkligt uppror, snart kapat av den intellektuella borgarklassen, och under dess ledning urartade den till ett veritabelt blodbad där ingen gick säker från giljotinerna. Detta är grunden till den moderna republiken Frankrike. En föga ärorik berättelse om en dålig kung som gjorde upprepade misstag, och en idealistisk världsfrånvänd elit, vars revolutionära styre ledde till upplopp, slakt och förstörelse, samt bäddade för militärdiktatur och Napoleons kejsardöme. En av hans revolutionsgeneraler blev sedermera kung av Sverige, vars ättlingar fortfarande sitter kvar på tronen.

Att i nådens år 2021 hänvisa till forna kungars fanor tolereras knappast ens som ett reaktionärt skämt. Det anses upprörande och antidemokratiskt. Medan massmorden som ledde fram till det moderna Frankrikes födelse firas med pompa och ståt varje år.

*

Bild: Slaget vid Poiters med fanan uppe till vänster, Okänd upphovsman, Public domain, via Wikimedia Commons


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag