Mitt, ditt och deras


Mitt, ditt och deras 1Just nu pågår en enorm förändring i hela västvärlden, och det handlar om samhällets fundamentala strukturer. Vi är vana vid att ha pengar, egendomar, hus, marker osv. Medborgarna har under tidernas gång tillkämpat sig vissa självklara rättigheter, som inte är förhandlingsbara.

Under lastbilsprotesterna i Kanada stängdes folks bankkonton ned. Och det gjordes också retroaktivt, från att det ena dagen var lagligt att protestera, till nästa dag då det blev förbjudet. Och även de som deltagit i aktiviteterna innan beslutet tagits blev bötfällda. Det blev också förbjudet att stödja protesterna.

Hela nationer kan numera bli avstängda från det globala betalningssystemet SWIFT. Två länder som krigar mot varandra kan bidra till att hela den globala ekonomin sätts på undantag. Vi ser detta hända i samband med Ryssland-Ukraina-konflikten.

Våra rättigheter urholkades rejält i samband med 9/11-katastrofen och Covid-19. Mängder av undantagslagar skapades, och nu ser vi att de här lagarna kan användas inte bara mot terrorister, utan mot alla som motsätter sig dagordningen.

Att stänga av ett land från det internationella banksystemet innebär att även kvinnor, barn, gamlingar och massor av oskyldiga drabbas. Att strypa betalningsmöjligheter på grund av fredliga protester är ännu mer obegripligt. Eftersom det mesta sker elektroniskt numera, så innebär avstängda bankkonton kraftigt begränsade möjligheter att köpa mat och andra förnödenheter. Man ödelägger folks liv. Men det når sällan nyhetskanalerna, det är inget vi pratar högt om. Inte ens när det händer i snälla och beskedliga länder som Kanada.

Fast det är inte alla som drabbas av de drakoniska åtgärderna. När BLM slog sönder gator och torg, brände, stal och skövlade, då ströps inte deras tillgångar och finanser, istället fick de många sympatier trots illgärningarna. Möjligen finns här en ideologisk agenda, där folkgrupper behandlas olika. Och vad gäller krigssituationer, det är sällan despoter i Afrika stängs av från det allmänna banksystemet, trots mängder av vidriga krigsbrott och folkmord som sker i dessa regioner.

Bank- och finansvapnet används framförallt mot statens fiender. Lastbilschaufförerna ifrågasatte den rådande bilden av pandemin. Och Putin utmanade den amerikanska hegemonin genom att själv vilja omge sig med buffertnationer (s.k bananrepubliker), så som USA gör i Centralamerika och andra delar av världen.

Vad betyder då allt detta för oss? Invånarna på Cypern vet. Vid finanskrisen 2013 så genomförde statsmakten tillsammans med EU en så kallad hårklippning, folk som hade över ett visst belopp på sina bankkonton blev av med överskjutande tillgångar. Staten tog deras pengar.

Vi äger i princip ingenting längre. Våra rättigheter tar slut när politikerna och finansinstituten surnar till.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag