Med hedern i behåll


Kvinnan bär på familjens heder, och hedern har kopplingar till ätten via barnafödande och samlag. Om kvinnan ertappas med att ha sex före äktenskapet eller utomäktenskapliga förbindelser vanärar hon släkten och måste straffas, eller t o m elimineras.

Denna syn delas av grupper i Mellanöstern, Indien och Pakistan. Under inbördeskriget i Indien i slutet på 1940-talet hände det att bybor låste in sina fruar och döttrar i lador och tände eld; männen tog hellre livet av kvinnorna själva än lät dem mördas, våldtas eller bortföras av andra.

Heder.

Än idag händer det att unga kvinnor kommer till brännskadekliniker i t.ex Irakiska Kurdistan, för att släkten har försökt att mörda dem. I Sverige är begreppet ”balkongflickor” mer välkänt, här handlar det om släktingar som försöker knuffa ner misshagliga kvinnor, och på detta sätt ta livet av dem. Brotten är svåra att utreda eftersom de liknar självmord, och överlever vederbörande är risken stor att hon inte vågar vittna.

Traditionen är vanligast på landsbygden i muslimska länder, men beteendet uppbackas inte av Koranen. Det handlar förmodligen om en äldre klankultur som funnits sedan urminnes tider. Jämför med t.ex kvinnlig omskärelse, som inte heller sanktioneras av Muhammed, men är vanlig i Afrikas muslimska regioner.

[Uppdatering detta stycke 080323] Både de kristna, judiska och muslimska heliga skrifter förespråkar våld och hårda straff för äktenskapsbryterskor o dyl, medan denna tradition fortfarande lever inom islam – framförallt på landsbygden – så har kristna och judar valt en annan väg. Förmodligen härrör kvinnosynen och straffen från äldre klankulturer, från tiden innan de stora världsreligionernas utbredning. Idag påstår ca 90% av ungdomarna i Teherans över/medelklass att de haft sex före äktenskapet, så ser det förmodligen inte ut på landsbygden. Islam genomlider idag sekulariseringens alla våndor.

Det är mannens plikt att styra kvinnan och hennes sexualitet, för att vara säker på att det är hans och ingen annans avkomma som föds till jorden. Hem och barn är kvinnans värld, hon tvingas skyla sitt ansikte när hon går ut på gator och torg, hon bör helst ha en manlig släkting med sig som beskyddare. Om hon bryter mot reglerna blir straffen hårda, enligt västerländsk mening helt oproportionerliga.

Den här synen på kvinnan har inte bara funnits i Mellanösterns bergsbyar, nej, den kuvade kvinnan är en del av allas vår kultur. Det var inte länge sedan även kvinnor i väst gick med huckle till kyrkan och var närmast fastkedjade vid spisen.

Humanism, liberalism, industrialism och p-piller befriade kvinnorna i väst, numera handlar jämställdhetsdebatten i Sverige mest om justering av föräldraledigheten och lönenivåer. Detta ska betraktas i ljuset av att kvinnan för hundra år sedan knappt fick yrkesarbeta, och diskussioner om vem som skulle vara hemma med barnen inte ens var tankemässigt möjliga.

Det går snabbt, även om många tycker att det inte går snabbt nog; på hundra år har vi fått kvinnliga karriärister, poliser, soldater och politiker. En utveckling som saknar motstycke i historien. Men vi får inte glömma varifrån vi kom, att farfarsfar också jagade livet ur äktenskapsbryterskor och vanartiga döttrar, fast han var kristen och inte muslim.

Samma bild som ovan fast utan färg. En ärbar kvinna i antikens Rom.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, hedersmord, jämlikhet, islam, feminism


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.