Människan blev fredlig när hon förlorade sin odödlighet


Människosläktet har mördat och skändat sedan tidernas begynnelse, från jägarstenålden fram till modern tid. Vi har aldrig levt i ett harmoniskt idealtillstånd. Krig, våld, konkurrens, begär efter status, makt och din nästas hustru har draperat människosläktet i blod under evigheter.

Efter andra världskriget minskar emellertid massmorden och vidrigheterna. Trots att vi är fler än någonsin, trots att våra vapen är bättre än någonsin så har folkmorden minskat.

Förklaringarna är många, kanske är det demokrati, utbildning, den tekniska utvecklingen, marknadsekonomin, barnuppfostran som bidragit till vår ändrade syn på våld. Våldsverkare betraktas numera som psykopater, trots att historien visar att våld snarare är regel än undantag.

Ytterligare en förklaring handlar om vår tro, eller rättare sagt brist på tro. När kristendomen tappade sitt järngrepp över västvärlden förändrades vår världsbild radikalt. Från att ha haft en räddning i himlen, en trygg tillvaro efter döden, så har vi numera ingenting. Vi är blott kött och ingen ande. När vi dör upphör vårt medvetande. Döden är slutet, inte början på något nytt och bättre.

Denna insikt bidrar till att människan lever här och nu, att vi försöker forma våra liv till det bästa. Att offra sig för Gud och nationen, bli en hjälte, legend, martyr etc är inte länge eftersträvansvärt. Vi är rädda om våra liv. Det finns inga hägrande Elyseiska fält, inget Hades, ingen nirvana, ingen himmel, inte ens ett helvete.

För varje liksäck som återvänder hem från Irak minskar den amerikanska stridsviljan. Även i ett land som USA, där religionen fortfarande spelar en roll, betraktar man livet ur ett annat perspektiv än för blott 100 år sedan. Det må finnas ett liv efter detta, men vi lever här och nu. Den moderna vetenskapen och individualismen har påverkat även de kristna.

Livet är heligt, inte ett väntrum till något bättre.

Peter Englund skriver om människans dödsbegrepp genom tiderna i Tystnadens historia och andra essäer.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, historia, våld, folkmord, mord, religion, kristendom


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.