Manipulerar klimatalarmisterna mätdata?


För något år sedan försvann den s k nedkylningen eller pausen i uppvärmningen. Den amerikanska meteorologiska institutionen NOAA gick igenom gamla mätdata och korrigerade de som ansågs vara behäftade med fel – och vips så hade vi global uppvärmning igen. Pausen var borttrollad.

Givetvis finns det folk som anser att NOAA manipulerade mätdata för att passa politiska syften. Och givetvis kommer jag här på bloggen att presentera kritiken, så får ni ta ställning till vad som anses vara mest troligt.

 

NOAA-Jan-Sep-2015
Animationen visar temperaturgrafen före och efter NOAAs manipulation.

 

Här ser vi också varifrån NOAA tagit sina temperaturberäkningar. Deras mätningar lämnar många länder utanför. Många av mätningarna anses alltså vara fejkade.

NOAAs mätdata skiljer sig också från andra typer av mätningar såsom UHAs satellitmätningar. De visar konstant högre värden, nu så mycket som 1 hel grad.

Det är väldigt opedagogiskt att behandla mätdata så som NOAA har gjort. Oavsett om vi ser medveten manipulation eller någon slags insiktsfull korrigering – så är det närmast obegripligt för gemene man att förstå varför data ändras på det här sättet.

Vad som skett är att gamla historiska data dämpats, medan nyare data skruvats upp en bit – vilket räddat teorin om global uppvärmning, medan det kanske i själva verket sker en nedkylning eller status quo.

NOAA och NASA har anpassat klimatmodellerna, däremot har de glömt tabeller över värmeböljor, där t ex 30-talet fortfarande utmärker sig som en av de varmaste decennierna. I den nyare modeller har 30-talets temperaturer tonats ned.

Vi ser också att snöfallet också ökar sakta, vilket motsäger uppvärmningsteorierna.

Många av argumenten kommer från den s.k förnekarbloggen Real Science. Jag gör ingen anspråk på att ha monopol på sanningen. Men eftersom de flesta anser att den globala uppvärmningen är trolig och möjlig, så kan det vara intressant med andra åsikter i denna fråga.

Länkar:

Climate Change: Global Temperature | NOAA Climate.gov

Climate at a Glance | National Centers for Environmental Information (NCEI)

https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/map-blended-mntp/201509.gif

http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/map-land-sfc-mntp/201509.gif

vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0beta/tlt/uahncdc_lt_6.0beta3.txt

www.epa.gov/climate/climatechange/pdfs/print_heat-waves.pdf

Rutgers University Climate Lab :: Global Snow Lab

 


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag