Lägesrapport från det demografiska experimentet


Från januari till maj i år har migrationsverket beviljat 46 492 uppehållstillstånd. Dessa är fördelade enligt följande: arbete (18413),  anknytning (13973),  asyl (8053), EU/ESS (3614), studier (2439).

Om vi räknar med att trenden fortsätter likartat under resten av året så blir det ca 110,000 uppehållstillstånd för 2019. Därutöver så lämnar ca 40-50,000 personer Sverige per år, både invandrare och svenskar. I slutänden så har vi en nettoinvandring på ungefär 65,000 personer om året.

Om invandringen fortsätter i den här takten så kommer befolkningen i Sverige att öka med 1 milj vart 15:e år i absoluta tal.

Om vi räknar att Sverige har ca 7 milj invånare med svenskt ursprung, dvs med bägge föräldrarna födda i landet. Då kommer det att ta ca 60 år innan de med utländsk bakgrund är lika många som svenskarna.

Det kan gå ännu snabbare eftersom många invandrargrupper skaffar sig fler barn än svenskarna. Och många svenskar lämnar landet, vi har idag över 600,000 svenskar som bor utomlands av olika skäl.

Att den svenska demografin är oförgänglig är alltså en myt. Under loppet av några decennier kan befolkningen ändras radikalt, med den invandringstakt vi har idag. Större migrationskriser inte inräknade och inte heller skillnad i nativitet mellan olika grupper i samhället.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag