Konspirationen om konspirationsteorierna


Konspirationen om konspirationsteorierna 1Begreppet konspirationsteori lär ha lanserats av CIA efter mordet på John F Kennedy. Det fanns massor av olika idéer i omlopp om vem eller vilka som tagit livet av den unge presidenten. Och många misstrodde den gängse teorin om den ensamme skytten och marinkårsveteranen Lee Harvey Oswald, som kort därefter själv blev skjuten av nattklubbsägaren Jack Ruby.

Att bli kallad för konspirationsteoretiker är en slags förminskning och hån. Det finns ingen mening i att diskutera med en dylik individ, eftersom det hon säger är smågalet och absurt, det mesta är förvanskat och opålitligt. Man kan strunta i dessa personer.

Det är med andra ord ett väldigt effektivt verktyg för att eliminera kritik och ifrågasättande. Ofta fungerar det som så att man hänvisar till scenarion av verkliga konspirationer, som exempelvis föreningar där medlemmar tror att jorden är platt, eller individer som vägrar alla vaccin, blodtransfusioner etc.

När det sedan uppstår kritik mot ett specifikt vaccin, exempelvis nyutvecklade mRNA-preparat etc, då jämför man dem med antivaxxers och plattjordare. Kritikernas idéer ogiltigförklaras snabbt, eftersom de associeras med dessa lite smågalna grupper. Några månader senare så kommer nyheterna om allehanda biverkningar, och långt efteråt så ges kritikerna rätt, men då är det försent.

Själva poängen med konspirationsteori-begreppet är att rättrådiga medborgare ska tukta varandra, att det ska bli metadiskussioner, slitningar och missförstånd. Så att det egentliga ämnet inte diskuteras utan enbart formerna runtomkring. Det känsliga fenomenet kan släppas vidare utan en ingående debatt.

Många s.k konspirationsteorier är egentligen inte ens konspirationer, eftersom det inte föreligger någon egentlig sammansvärjning. Låt oss säga att ett UFO störtat, och myndigheterna väljer att inte offentliggöra saken, eftersom de tror att det kan skapa panik, störa samhället på olika sätt, eller skäl som vi inte känner till.

Och myndigheterna har förmodligen rätt i att hemlighålla vissa saker, utifrån deras verksamhet och hur samhället fungerar. Det finns ingen “konspiration”, bara ovetande medborgare. Och det finns massor av andra saker som inte delges medborgarna. Att vissa av dessa ämnen lyfts upp och kallas konspirationsteorier är förvisso intressant, och det är därför vi har den här debatten.

Jämför med det svenska begreppet rättshaverist. Det är en person som driver rättsprocesser in absurdum, ofta svårbegripligt och ibland meningslöst för utomstående. Rättshaveristen ger sig inte, utan överklagar hos varenda instans, kontaktar alla myndigheter, handläggare, lokalpolitiker, föreningar, delar ut flygblad osv osv.

Tänk om alla medborgare hade lite mer av detta i sig? Det hade definitivt blivit svårare att upprätthålla dagens clownvärld för våra politiker och myndighetspersoner. Därför är även termen rättshaverist ett sätt att förminska och förlöjliga dessa driftiga individer, så att beteendet inte ska smitta av sig till den övriga samhällskroppen. Och vi vanliga rättrådiga medborgare hjälper till att håna, förminska, och skratta åt saken. Det behövs ingen herde när fåren är så här lydiga.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag