Kan USA falla isär?


Amerikas förenta stater är inte byggt på nationalitet, etnicitet etc. Landet är byggt på en idé. Allas rätt till frihet, ett fritt liv, där man kan tillbe vilken gud man vill, eller ingen alls, arbeta och leva hur man vill. Det var i alla fall ursprungstanken.

När dessa friheter kränks av övervakning, kontroll och en allt klåfingrigare statsmakt då hotas själva ”idén” som landet vilar på. Då finns en risk att själv kittet som håller denna brokiga skara samman upplöses.

Kanske är det början på denna långsamma fragmentering vi ser när enligt uppgift flera skyttar förskansat sig i en flottbas i Washington DC och skjuter på förbipasserande?

 


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag