Den stora jakten på social rättvisa


Den stora jakten på social rättvisa 1Sverige har styrts av progressiva krafter i över 80 år. Socialliberaler och socialdemokrater har haft makten i generationer, och de försöker ofta detaljstyra samhället. Skattepengar omfördelas från den ena gruppen till den andra, målet är att utjämna och radera bort orättvisor. Detta enorma förbättringsprojekt har pågått i snart ett sekel.

Hur ser resultatet ut då?

Vi ser fortfarande uteliggare och trasiga människor. Ökad splittring i samhället, kvinnors rättigheter på nedgång, ghettofiering, bidragsberoende, utanförskap, massarbetslöshet hos vissa grupper, ökat våld och otrygghet.

Och ändå går ca 19% av det totala offentliga utgifterna till ”socialt skydd”, närmare 944 miljarder om året. Det är en enorm post i budgeten, mycket större än vård, utbildning, försvar, eller något annat.

Är det värt att satsa så mycket pengar på ett mål som vi svårligen kan nå? Visserligen vill alla ha ett tryggt och rättvist samhälle, men 80 år av politiska misslyckanden ger oss ingen uppmuntran.

Nåväl, många menar att problemen är importerade, att vi skulle ha det bättre utan massmigration och offentlig försörjning av migranter. Fast migrationspolitiken är ju en del av den progressiva dagordningen. Även den går ut på att hjälpa och omfördela. Och den sekellånga förbättrings- och rättvisepolitiken verkar inte fungera. Trots miljardsatsningar år efter år, samt massor av politiker och offentliganställda som ägnar dagarna åt transaktioner och utjämningar. Vi har skapat ett välfärdsindustriellt komplex, som lever sitt eget liv, och som ständigt växer. Hjälpbehovet ökar ständigt, istället för att minska.

Kan det vara så att målet om social rättvisa inte kan lösas via politiken? Att det är något som bör överlåtas till civilsamhället, på lokal nivå? Människor som hjälper människor, och inte byråkrater som skriver ut värdelösa recept på problem som de befinner sig långt ifrån. Mindre av godhetssignalering och symbolpolitik – och mer av riktig hjälp till de som verkligen behöver?

Efter så många decenniers prövotid, när ska vi erkänna att det vansinnigt dyra socialliberala och socialdemokratiska förbättringsprojektet har misslyckats?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag