Jordens befolkning beräknas minska efter 2064 – stora utmaningar innan det vänder


Jordens befolkning beräknas minska efter 2064 - stora utmaningar innan det vänder 1Enligt The Lancet spås jordens befolkning nå en topp 2064 på ca 9,7 miljarder invånare för att sedan minska. Den största befolkningsökningen kommer att ske i Afrika och Mellanöstern innan det vänder.  Exempelvis Nigeria beräknas gå från 206 milj till smått obegripliga 458 milj invånare år 2100.

Den geopolitiska maktkartan kommer att ritas om, med en förskjutning från Europa till Indien, Kina, Afrika. USA förblir en stormakt. Västländer med liberal migrationspolitik anses klara sig bättre inför de kommande demografiska utmaningarna med en åldrande befolkning.

Vad finns det att säga om dessa framtidsutsikter? Först och främst så tror jag att en befolkningsminskning i exempelvis Sverige inte skulle vara enbart negativ. En åldrande befolkning innebär ju också att man är friskare längre upp i åldrarna och kan jobba längre. Och det finns stora fördelar med senior och erfaren arbetskraft. Givetvis kan vi inte fortsätta att blåsa upp de stora finansbubblorna, den eviga tillväxten blir omöjlig. Vi får en annan slags ekonomi, konsumtionen kommer att minska, men även förvärvsarbetarna som tillverkar produkterna blir färre. Fastighetspriserna kommer inte att gå upp lika mycket, det kommer att finnas fler tillgängliga bostäder. En bostad kanske inte kommer att betraktas som en investering längre, utan mer som ett regelrätt boende, som också i värsta fall kan tappa i värde. Och det här känner ju de som bor i mindre orter väl till. Bostadsbubblorna finns i storstäderna, och det är där de kommer att spricka.

Den enorma befolkningsökningen i Afrika och Mellanöstern kommer förmodligen att skapa migrantströmmar till övriga världen. Att länder med liberal migrationspolitik skulle klara sig bättre tror jag kan vara en falsk förhoppning, eftersom det även finns kulturella och religiösa aspekter i ekvationen. Om inflyttningen skapar stora spänningar mellan nykomlingar och lokalbefolkning så kommer migrationskritisk politik att bli allt vanligare. Låt oss säga att invandringen fortsätter i samma takt som idag, eller till och med ökar, då kommer många ursprungsinvånare känna att de förlorar sig själva. De flesta folk vill i förlängningen bevara sig själva, sin kultur och särart.

Beräkningarna kan dessutom svårligen förutse de konflikter som eventuellt kan utbrista i länder med extrem befolkningsökning, och den enorma ökningen av lokal livsmedelsproduktion som måste till för att kunna försörja alla nya invånare. Samt även oväntade saker som exempelvis den pandemin vi just nu upplever. Vi kan också tänka oss en annan utveckling där preventivmedel får en snabbare spridning även i utvecklingsländerna, och befolkningen börjar minska ungefär som i väst. Det finns givetvis en rad oförutsedda faktorer, men jag vill inte negligera beräkningarna, vi står inför en värld i förändring, med enorma utmaningar framför oss.


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag