Inga större ändringar i FRA-lagen


Ytterligare en myndighet ska filtrera kommunikationen innan den skickas vidare till FRA. Det var allt politikerna kunde hitta på för att skärpa medborgarnas integritet.

Faktum kvarstår att i princip all vår elektroniska korrespondens, email, mobil, tele, internet, banktransaktioner etc passerar statens nålsöga. Därefter åligger det ett antal tjänstemän att ansvara för hur informationen ska behandlas.

Vi går mot ett allt repressivt samhällsklimat, det började med Bodström och det Europeiska datalagringsdirektivet, och via FRA går lagstiftarna vidare i försöken att kartlägga våra liv. Ca ett dussin integritetskränkande lagar är antingen på gång eller har drivits igenom under de senaste åren.

All makt utgår från folket, som det så vackert heter. Undrar just vad folket tycker om de folkvaldas spionage, våra politiker som valts för att leda landet, stifta lagar och verka för ett fritt och öppet samhälle.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, FRA, integritet


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag