Har feminismen blivit kvinnofientlig?


Den gamla feminismen handlade om kvinnors rätt till arbete, att få delta i det politiska livet, och man sökte samma rättigheter och skyldigheter som män. Grovt sätt så tror jag att man uppnådde de här målen ungefär på 1980-talet i västvärlden. Visserligen tjänar män och kvinnor olika, men det handlar mer om livsval än kön. Två ingenjörer med lika utbildning och erfarenhet på samma arbetsplats tjänar ungefär lika mycket oberoende av kön. Däremot tjänar en undersköterska mindre än en läkare, och det finns fler kvinnliga undersköterskor än manliga. Yrkesvalet ger olika utdelning på lön och karriär, medan ingen tvingar kvinnor till specifika yrkesval längre.

På senare tid är det mest s.k vänsterfeminister som syns i debatten, de har tagit över begreppet feminism. Och de arbetar med idéer om patriarkala strukturer, genus och identitetspolitik, dvs inte konkret jämställdhetsarbete, utan mer teoribildning. Och idag har feminismen hamnat i ett läge där man värnar muslimska minoritetsgrupper och ignorerar betydelsen av islam, en religion som i grunden står emot kvinnlig frigörelse. Det finns inget land med muslimsk majoritetsbefolkning där kvinnorna är lika fria som i Sverige eller andra motsvarande västländer. Ändå kan feministerna inte bestämma sig vilket som är viktigast, kvinnors rättigheter eller islam?

 


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.