Globala klimatförändringar under MILJONER år, kommentar till D Nordling


D Nordling skriver ett intressant inlägg i sin blogg om globala klimatförändringar under de senaste 400,000 åren. Och vi kan lyckligtvis konstatera att vi haft ett osedvanligt stabilt klimat under de senaste ca 10,000 åren (holocen).

Eftersom jag är arkeolog vill jag påpeka att det milda klimatet förmodligen bidragit starkt till människans snabba kulturella utveckling. Från de gynnsamma förhållandena under den agrara revolutionen ca 10,000 f Kr (jordbrukets uppkomst), till bronsåldern ca 3000 f Kr, då vi även uppfann skrivkonsten, till järnåldern ca 1000 f Kr, och slutligen den industriella revolutionen ca 1800 e Kr.

Gör vi en ännu bredare analys över klimatet, och tittar flera miljoner år tillbaka i tiden upptäcker vi ordning istället för kaos. Vi kan konstatera att vår tidsålder är ganska kylig, och att enorma värmeböljor behärskat jorden under t ex krita, perm och devon. Vårt modesta klimat är förmodligen en av orsakerna till att dinosaurierna dog ut och att däggdjuren lyckades sprida sig över jorden. Tyvärr verkar det som om vårt klimat snarare är en anomali, ett undantag.

Att detta kan vi dra följande slutsatser, klimatet kommer alltid att vara föränderligt, och oavsett om vi släpper ut växthusgaser eller ej så bör mänskligheten förbereda sig på drastiska klimatförändringar.

Vi bör också påminna oss själva om att vi inte har någon rätt att skada våra medmänniskor, vi har inte heller rätt att skada vår omgivning, och de förutsättningar som lett till vår arts utveckling och framgång. Bästa sättet att mildra det eventuella ingrepp vi gjort i klimatet är att stoppa skövlingen av regnskogarna samt lägga om vår energiproduktion från olja till kärnkraft. Jag anser inte att kärnkraften, som den ser ut idag, är den slutgiltiga lösningen, men den bidrar inte till växthuseffekten, och ger oss tid att utveckla de alternativa energikällor som vi ännu inte har.

Den eminenta grafen kommer från Wikipedia.

Intressant.se. Andra bloggar om: Samhälle, politik, klimatet, klimat, klimatfrågan, växthuseffekten, global uppvärmning


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.