Gissa vilken ideologi? Del 2


Detta är andra delen av ”Gissa vilken idéologi”, som handlar om idéer på glid. Vg läs första delen först. Citaten nedan representerar inte författarens åsikter, jag uppmanar heller ingen att ta till sig dessa åsikter; artikeln är fiktiv och ska betraktas som ett tankeexperiment.

BAKGRUND. Gamla stan brinner. En kapad Finlandsfärja full med passagerare rände in i skeppsbrokajen kl 9.00 i morse varpå den sprängdes av kaparna. Läget är kaotiskt, ambulanspersonal och läkare har kallats in från hela stockholmsregionen för att ta hand om sårade. Över tusen människor tros ha mist livet. Brandmän från hela landet jobbar i skift för att släcka bränderna i det kulturminnesmärkta husen. Kvarteren mellan Tyska kyrkan och skeppsbron har dessvärre inte kunnat räddas. En islamistisk organisation har tagit på sig ansvaret för dådet. Aktionen är en protest mot de svenska fredsbevarande styrkorna i Büdösördög.

1) Detta får aldrig hända igen! Vi måste bekämpa terrorismen med alla till buds stående medel! Vår nation måste stå enad mot hotet!

2) Av säkerhetsskäl ska alla misstänkta terrorister interneras i en ombyggd militärförläggning utanför Kiruna.

3) Poliskåren behöver mer resurser, ett civilgarde upprättas med temporära polisiära befogenheter. Tillstånd ges för utökad avlyssning av tele- och datakommunikation.

4) Vi uppmanar alla medborgare att hålla ögonen öppna, den som ser eller hör något misstänkt ombedes rapportera till civilgardet. Notera att även landsmän kan stödja och hjälpa terroristerna.

5) Pga av säkerhets- och attentatsrisken stängs landets moskéer och synagogor. Muslimer ombedes rapportera till närmsta polisstation ifall de ämnar resa inom eller utanför landets gränser.

6) Medborgare som befunnit sig i närheten av terroristattentat eller ingått i terroristers vänkrets kan komma att kallas till omedelbara förhör. Detta effektiviserar polisen och civilgardets arbete.

7) Vi uppmanar lärare och rektorer att undervisa i lojal och patriotisk anda. Skolor och universitet har ett särskilt ansvar för våra ungdomars framtid, särkilt under svåra tider.

8) Journalister och skribenter ombedes skriva och rapportera med urskiljning, och visa respekt för civilgardet och polisens svåra uppgifter. Man bör avhålla sig från artiklar som manar till oenighet eller splittring under dessa prövotider.

9) Spioner och landsförrädare kommer att dömas på lika villkor som terrorister.

10) För att effektivisera kampen mot terrorismen lyder civilgardet numera direkt under justitiedepartementet.

Gissa vilken ideologi?

Intressant? Andra bloggar om: samhälle, politik, ideologi, ideologier


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.