Gissa vilken ideologi? Del 1.


Detta är första delen av ”Gissa vilken idéologi”, som handlar om idéer på glid. Citaten nedan representerar inte författarens åsikter, jag uppmanar heller ingen att ta till sig dessa åsikter; artikeln ska betraktas som ett tankeexperiment.

1) Det är orättvist att somliga har mer pengar än andra.

2) Rikedomar kan blott skapas genom att man utnyttjar och bedrar andra människor. Förmögna kapitalister utnyttjar fattiga förvärvsarbetare.

3) Konflikten mellan arbetare och kapitalister är den drivande kraften i samhället.

4) Vi måste förstå teorierna bakom denna klasskamp, blott på detta sätt kan vi kan utrota fattigdomen och skapa rättvisa. Alla andra vägar är dömda att misslyckas.

5) Kapitalismen söker hela tiden nya marknader för sina produkter och nya kostnadseffektiva produktionsländer, samt kontroll över dessa nya marknader och länder. Kapitalismen är därför alltid imperialistisk till sin natur.

6) Den kapitalistiska konsumtionskulturen är ytlig och degenererad, den förslavar människan och utgör ett hot mot vår ursprungliga etik och kultur.

7) Kapitalisterna rör sig över nationsgränserna, de är kosmopoliter, de hyser ingen särskild vördnad för enskilda nationer, folk eller traditioner.

8) Nästan alla kapitalistiska nyckelpersoner är av judiskt ursprung.

9) Vi måste bekämpa kapitalisterna och deras hantlangare.

10) Eftersom kapitalisterna har makten och lagarna på sin sida måste vi vara beredda på att agera utanför lagar och förordningar.

Gissa vilken ideologi?

Intressant? Andra bloggar om: samhälle, politik, ideologi, ideologier


Missa inget!

En sammanfattning av veckans artiklar skickas till din inkorg, varje måndag.