Genombrott inom fusion


Det amerikanska försvarsmaterialföretaget Lockheed Martin rapporterar ett stort genombrott inom fusionsforskningen. De menar att de kan ha en färdig produkt, som storleksmässigt kan få plats på ett lastbilsflak inom ett decennium. Future, here we come…?


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag