2014 10 15

Genombrott inom fusion

Det amerikanska försvarsmaterialföretaget Lockheed Martin rapporterar ett stort genombrott inom fusionsforskningen. De menar att de kan ha en färdig produkt, som storleksmässigt kan få plats på ett lastbilsflak inom ett decennium. Future, here we come…?

Peak USA?

Det pratas om huruvida vi nått peak president, dvs en nivå där presidentämbetet i USA nått sin högsta maktbas, varefter det går utför. USA är fortfarande ett enormt framgångsrikt land, med en betydande del av världens produktion, forskning, kultur, film, musik, TV, litteratur etc etc. Däremot har måhända styrandets ädla konst förfallit en smula?