Full back i flyktingpolitiken


Regeringen lägger nu om kursen för den svenska flyktingpolitiken, den bromsas med anledning av alltför stora volymer under hösten, det finns inte resurser att ta emot fler. Det var bara en tidsfråga innan beslutet skulle tas, ty det är väl enda sättet att komma till bukt med situationen, åtminstone så som läget ser ut just nu.

Däremot gör man inget åt den paralyserade bostadsmarknaden, det är dyrt att bygga och svårt att få tillstånd, dessutom är hyresmarknaden hårt reglerad. Om befolkningen växer med den här takten, hur ska alla få tillgång till en bostad?

Regeringen gör inte heller något åt arbetsmarknaden. Höga skatter, höga minimilöner och andra regleringar omöjliggör skapandet av enkla arbeten som inte har höga krav på språkkunskaper. Hur ska man få alla dessa flyktingar i arbete?

De gör inte heller något åt den generella välfärdsstaten. Om alla som kommer till landet har rätt till bidrag och ersättningar så kommer skattkistan snabbt att sina. Hur ska socialförsäkringar, bidrag och pensioner finansieras?

Löfven och Co gör inte heller något åt företagandet i landet. Höga skatter, avgifter och en starkt reglerad arbetsmarknad gör att företagen hellre flyttar utomlands än att investera i landet. Hur ska välfärden utvecklas?

Flyktingkrisen blottlägger många av de stora problemen inom svensk politik.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om flyktingar, bostäder, jobb


Följ oss
Sammanfattning av veckans artiklar till din inbox varje måndag